Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 1/2019 de modificació de crèdits en el pressupost de despeses del Consorci Museu Marítim de Mallorca de l’exercici 2019 per incorporació de romanets de crèdits (01/ROM01/19)

    Número d'edicte 6579 - Pàgina 30766

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva del Reglament de particitació ciutadana

    Número d'edicte 6527 - Pàgines 30767-30778

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de distribució d’aigua

    Número d'edicte 6533 - Pàgines 30779-30781

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Pressupost de l'Ajuntament, el pressupost del Patronat Municipal de Cultura, Esports i Temps Lliure i el pressupost del Patronat d'Escoles Municipals d'Esporles

    Número d'edicte 6520 - Pàgines 30782-30785

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per estacionament de vehicles en determinades vies públiques de Felanitx

    Número d'edicte 6529 - Pàgines 30786-30788

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva del Pressupost General de l’entitat per a l’exercici 2019, integrat pels pressuposts del propi Ajuntament i de la mercantil EMSER 2002 S.L.U. així com la plantilla de llocs de treball i Bases d’Execució del Pressupost aprovats inicialment en sessió plenària de 30 d’abril de 2019

    Número d'edicte 6621 - Pàgines 30789-30799