Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 17 d’abril de 2023 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 3487 - Pàgines 20075-20077

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 17 d’abril de 2023 pel qual s’estableixen mesures per impulsar l’obertura i reutilització de les dades del Govern de les Illes Balears

    Número d'edicte 3491 - Pàgines 20078-20085

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord de 17 d’abril de 2023 pel qual s’autoritza el projecte de la inversió declarada d’interès autonòmic per a l’ampliació amb un gimnàs al CEIP Xaloc

    Número d'edicte 3489 - Pàgina 20086

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la quantitat de l’ajut i es proposa el pagament en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 3463 - Pàgines 20087-20088

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 3466 - Pàgines 20089-20090

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts individualitzats als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d’entrenament i l’accés a les competicions de l’any 2023

    Número d'edicte 3441 - Pàgines 20091-20109

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova, per a l’any 2023, la convocatòria d’ajudes destinades al foment de la producció integrada

    Número d'edicte 3453 - Pàgines 20110-20123

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions «SOIB Reactiva 2023», cofinançada pel Fons Social Europeu Plus (FSE+)

    Número d'edicte 3445 - Pàgines 20124-20141

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Proposta d’aprovació de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera a la sociedad deportiva Formentera

    Número d'edicte 3467 - Pàgines 20142-20146

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució del conseller executiu del departament d’Hisenda i Funció Pública que aprova la llista provisional del procediment extraordinari per a l’enquadrament del personal funcionari i laboral inclòs a l’àmbit d’aplicació de l’Acord en matèria de carrera professional horitzontal aprovat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 9 de març de 2023

    Número d'edicte 3456 - Pàgines 20147-20169

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials que aprova la llista provisional del procediment extraordinari per a l’enquadrament del personal funcionari i laboral inclòs a l’àmbit d’aplicació de l’Acord en matèria de carrera professional horitzontal aprovat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 9 de març de 2023

    Número d'edicte 3341 - Pàgines 20170-20220

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAAGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

   • Resolució del director gerent de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, que aprova la llista provisional del procediment extraordinari per a l’enquadrament del personal funcionari inclòs a l’àmbit d’aplicació de l’Acord en matèria de carrera professional horitzontal aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 9 de març de 2023

    Número d'edicte 3439 - Pàgines 20221-20222

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la proposta MF-809 i la MFU-56 de modificació i creació de determinats llocs de feina, d’acord amb la petició de l’Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior

    Número d'edicte 3449 - Pàgines 20223-20228

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de l’esmena de la modificació de la RLLT de l’Ajuntament, MF-832, relativa a la creació del lloc de feina de Cap de negociat de l’oficina antidesnonaments, de l’Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat

    Número d'edicte 3450 - Pàgines 20229-20230

  • ADMINISTRACIÓ ELECTORALJUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Relació de locals oficials i llocs públics d'ús gratuït reservats pels Ajuntaments per a la celebració d'actes de campanya electoral, per a les properes Eleccions Municipals a celebrar el proper dia 28 de maig de 2023

    Número d'edicte 3458 - Pàgines 20231-20248