Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen les places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d’infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat per mitjà de la Resolució de 14 de juliol de 2021 (BOIB núm. 101, de 29 de juliol de 2021)

    Número de registre 3428 - Pàgines 19998-20000

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errades de la Resolució del director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) de data 5 d’abril de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria per a la creació d’una borsa de la categoria de Redactor/a d'Informatius, per a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per a contractacions laborals temporals

    Número de registre 3462 - Pàgines 20001-20002

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL

   • Resolució de la gerent de la Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel de nomenament dels membres de l’òrgan de selecció del procés selectiu d’estabilització mitjançant concurs extraordinari de mèrits i de concurs oposició

    Número de registre 3469 - Pàgines 20003-20005

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Resolució de la presidenta de l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), relativa als nomenament dels membres dels tribunals del procés excepcional d’estabilització mitjançant els procediments selectius de concurs i de concurs-oposició per cobrir les places de personal laboral de l'IBJOVE, d’acord amb l’oferta pública d’estabilització aprovada pel Consell de Direcció de 22 de maig de 2022 i modificada per l’Acord del Consell d’Administració de 23 de novembre de 2022, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública

    Número de registre 3427 - Pàgines 20006-20010

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual s’adjudica, el lloc de treball F01140331 Cap del Servei de Sistemes d’Informació i Dades, en compliment de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 3 de març de 2023 per la qual s’estima el recurs de reposició interposat per la senyora Margalida Maria Bosch Mora

    Número de registre 3457 - Pàgines 20011-20013

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria infermer/a de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 01/2023)

    Número de registre 3461 - Pàgines 20014-20020

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'aprova la convocatòria, per cobrir pel sistema de promoció interna temporal, dos places vacants de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa, de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària en la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Convocatòria 2023_12)

    Número de registre 3476 - Pàgines 20021-20030

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'aprova la convocatòria, per cobrir pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses a la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera (Convocatòria 2023_11)

    Número de registre 3477 - Pàgines 20031-20040

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Convocatòria i Bases Borsa de treball d’operari/operària de la Brigada Municipal i manteniment dels banys públics municipals, personal laboral temporal

    Número de registre 3448 - Pàgines 20041-20049

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Convocatòria i bases per a constituir una segona borsa de treball, per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la Policia Local

    Número de registre 3452 - Pàgines 20050-20057

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Constitució borsa de feina de tresorer/a i/o qualsevol plaça reservada a la subescala d’Intervenció-Tresoreria de l’Ajuntament de Manacor

    Número de registre 3479 - Pàgina 20058

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Convocatòria i les bases específiques del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d'Arquitecte de l'Ajuntament de Sóller, en règim d’interinitat

    Número de registre 3468 - Pàgines 20059-20065

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Procés selectiu, mitjançant sistema de concurs, per a la cobertura com a personal laboral de la plaça de peó de manteniment de l'Entitat Local Menor de Palmanyola, mitjançant la constitució d'una borsa de feina

    Número de registre 3451 - Pàgines 20066-20074