Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 23 desembre de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places del cos de Professors de la Fundació

    Número de registre 11821 - Pàgines 61833-61862

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 23 de desembre de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places del cos de Professors de la Fundació

    Número de registre 11822 - Pàgines 61863-61892

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 23 de desembre de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places del Personal d’Administració i Serveis (PAS) de la Fundació

    Número de registre 11823 - Pàgines 61893-61915

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent per la qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears

    Número de registre 11871 - Pàgines 61916-61935

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d'errades detectades a la publicació de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per cobrir places de personal laboral de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears

    Número de registre 11849 - Pàgina 61936

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la direcció-gerent de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears de 28 de desembre de 2022, de correcció de l’errada advertida en la publicació de les Bases generals amb els criteris comuns que regiran els processos selectius d'estabilització per a l’ingrés o l’accés com a personal laboral fix a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació publica, regulats en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació publica

    Número de registre 11786 - Pàgines 61937-61938

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL

   • Resolució de la gerent de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel per la qual s'aprova la convcatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places del personal laboral de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel

    Número de registre 11789 - Pàgines 61939-61965

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT SOCIOEDUCATIU S'ESTEL

   • Resolució de la gerent de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel

    Número de registre 11792 - Pàgines 61966-61987

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de data 20 de desembre de 2022 (publicada al BOIB núm. 167 de 24 de desembre), per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura de una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a titulat superior de suport a la investigació estadística i suport metodològic, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11810 - Pàgines 61988-61990

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de data 20 de desembre de 2022 (publicada al BOIB núm. 167 de 24 de desembre), per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura de una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a titulat superior en innovació i transferència, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11812 - Pàgines 61991-61992

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de data 20 de desembre de 2022 (publicada al BOIB núm. 167 de 24 de desembre), per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura de una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a titulat superior de suport a la investigació veterinària i estabulari, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11817 - Pàgines 61993-61994

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de data 20 de desembre de 2022 (publicada al BOIB núm. 167 de 24 de desembre), per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura de una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a titulat superior de suport a la investigació genòmica, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11842 - Pàgines 61995-61996

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de data 20 de desembre de 2022 (publicada al BOIB núm. 167 de 24 de desembre), per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura d’una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a titulat mitjà de suport en àrees de gestió, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11844 - Pàgines 61997-61998

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de data 20 de desembre de 2022 (publicada al BOIB núm. 167 de 24 de desembre), per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura de dues (2) places de personal laboral indefinit de tècnic/a titulat mitjà de suport a la investigació/infermeria, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11845 - Pàgines 61999-62000

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de data 20 de desembre de 2022 (publicada al BOIB núm. 167 de 24 de desembre), per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura d’una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a gestor de projectes nacionals competitius, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11860 - Pàgines 62001-62002

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de data 20 de desembre de 2022 (publicada al BOIB núm. 167 de 24 de desembre), per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura d’una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a gestor de projectes nacionals competitius, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11865 - Pàgines 62003-62004

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de data 20 de desembre de 2022 (publicada al BOIB núm. 167 de 24 de desembre), per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura de una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a titulat superior de suport a la investigació veterinària i estabulari, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11931 - Pàgines 62005-62006

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de data 20 de desembre de 2022 (publicada al BOIB núm. 167 de 24 de desembre), per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura de una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a titulat superior en infraestructures i equipament tecnològic, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11813 - Pàgines 62007-62008

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de data 20 de desembre de 2022 (publicada al BOIB núm. 167 de 24 de desembre), per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura d’una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a titulat superior de formació i comunicació, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11814 - Pàgines 62009-62010

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de data 20 de desembre de 2022 (publicada al BOIB núm. 167 de 24 de desembre), per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura de cinc (5) places de personal laboral indefinit de tècnic/a titulat superior de suport a la investigació - data manager, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11843 - Pàgines 62011-62012

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de data 20 de desembre de 2022 (publicada al BOIB núm. 167 de 24 de desembre), per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura d’una (1) plaça de personal laboral indefinit d’auxiliar administratiu/iva d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11861 - Pàgines 62013-62014

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de data 20 de desembre de 2022 (publicada al BOIB núm. 167 de 24 de desembre), per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura d’una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a de suport a la investigació estabulari, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11862 - Pàgines 62015-62016

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de data 20 de desembre de 2022 (publicada al BOIB núm. 167 de 24 de desembre), per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura d‘una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a de suport a la investigació de biobanc, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11863 - Pàgines 62017-62018

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de la Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de data 20 de desembre de 2022 (publicada al BOIB núm. 167 de 24 de desembre), per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura de dues (2) places de personal laboral indefinit de tècnic/a gestor de projectes no competitius, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11864 - Pàgines 62019-62020

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAGESTIÓ D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS,SAU (GEIBSAU)

   • Correcció d’errors observats a la Resolució de la directora gerent de Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU, per la qual se publica l’Acord del Consell d’Administració per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU

    Número de registre 11892 - Pàgines 62021-62022

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva de dos places d’arquitecte/arquitecta tècnic/tècnica, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2019 i 2022, per torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11769 - Pàgines 62023-62038

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva de set places d’ajudant/ajudanta de cuina, corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2019, 2020 i 2021, per torn lliure amb una plaça reservada a persones amb discapacitat, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11770 - Pàgines 62039-62051

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva de sis places d’auxiliar d’infermeria corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022, per torn lliure amb una plaça reservada a persones amb discapacitat, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11771 - Pàgines 62052-62065

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva de tres places d’auxiliar d’infermeria corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2020 i 2021, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11772 - Pàgines 62066-62077

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva d’una plaça d’agent de medi ambient, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2019, per torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11773 - Pàgines 62078-62090

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva d’una plaça d’enginyer/enginyera industrial, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2019, per torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11798 - Pàgines 62091-62105

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva d’una plaça d’enginyer/enginyera tècnic/tècnica industrial, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2019, per torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11818 - Pàgines 62106-62119

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva d’una plaça d’enginyer/enginyera tècnic/tècnica agrícola, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2019, per torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11819 - Pàgines 62120-62136

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva d’una plaça d’enginyer/enginyera tècnic/tècnica d’obres públiques, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2019, per torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11841 - Pàgines 62137-62150

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva d’una plaça d’inspector/inspectora de turisme, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2022, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11847 - Pàgines 62151-62163

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva de tres places d’inspector/inspectora de turisme, corresponent a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2019 i 2022, per torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11848 - Pàgines 62164-62178

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva de cinc places de mecànic/mecànica corresponents a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2019 i a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2021, per torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11850 - Pàgines 62179-62190

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques per a la selecció i la provisió definitiva de disset places de bomber/a, funcionaris/àries de carrera, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2019, 2020, 2021 i 2022, per torn lliure mitjançant el sistema de concurs-oposició

    Número de registre 11878 - Pàgines 62191-62226

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques que regiran les proves selectives per a la selecció i la provisió definitiva d’una plaça de mecànic/mecànica conductor/conductora adscrit/adscrita al servei d’extinció d’incendis i salvament, de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2019, per torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 11879 - Pàgines 62227-62239

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de correcció dels errors observats a la publicació de la Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral a les categories adscrites als grups D i E de les places de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de la Residència Oms/Sant Miquel i els centres de dia Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022 (BOIB núm. 157, de 3 de desembre)

    Número de registre 11895 - Pàgines 62240-62245

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de correcció dels errors observats a la Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual aproven la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal laboral de les categories adscrites al grup 7 de les places de l’oferta pública extraordinària de la Residència Miquel Mir de l’IMAS per a l’any 2022 (BOIB núm. 157, de 3 de desembre)

    Número de registre 11896 - Pàgines 62246-62250

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de correcció dels errors observats a la publicació de la Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els temaris i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs oposició per a l’ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups C1, C2 i AP de les places de l’oferta pública extraordinària per a l’any 2022 (BOIB núm. 157, de 3 de desembre)

    Número de registre 11897 - Pàgines 62251-62255

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀLIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ, SA

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura de conserge a temps complet/parcial mitjançant concurs oposició ordinari

    Número de registre 11826 - Pàgines 62256-62262

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀLIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ, SA

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura de netejador/a a temps complet mitjançant concurs de mèrits

    Número de registre 11828 - Pàgines 62263-62269

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀLIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ, SA

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura de netejador/a a temps parcial mitjançant concurs de mèrits

    Número de registre 11829 - Pàgines 62270-62276

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀLIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ, SA

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura de conserge a temps complet mitjançant concurs de mèrits

    Número de registre 11830 - Pàgines 62277-62283

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀLIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ, SA

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura de conserge a temps parcial mitjançant concurs de mèrits

    Número de registre 11831 - Pàgines 62284-62290

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀLIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ, SA

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura de netejador/a a temps parcial mitjançant concurs oposició excepcional

    Número de registre 11832 - Pàgines 62291-62297

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀLIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ, SA

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura de conserge a temps complet mitjançant concurs oposició excepcional

    Número de registre 11833 - Pàgines 62298-62305

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀLIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ, SA

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura de conserge a temps parcial mitjançant concurs oposició excepcional

    Número de registre 11834 - Pàgines 62306-62313

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀLIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ, SA

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura de netejador/a a temps complet mitjançant concurs oposició ordinari

    Número de registre 11835 - Pàgines 62314-62320

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Correcció d'errades de les bases Específiques que regiran la convocatòria per cobrir les places de personal laboral fixe d’auxiliar administratiu/va, treballador/a social i treballador/a familiar, de l’Ajuntament de Fornalutx, pel sistema de concurs, que consta dins l’oferta d’ocupació pública 2022 per a l’estabilització de personal temporal, publicat al BOIB, NÚM 157 dia 3 de desembre de 2022

    Número de registre 11898 - Pàgines 62321-62323

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases de les proves selectives per cobrir com funcionari/a de carrera una (1) plaça d’Arquitecte del grup A, subgrup A1, vacant a la plantilla, i inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2019

    Número de registre 11883 - Pàgines 62324-62342

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases de les proves selectives per cobrir com funcionari/a de carrera una (1) plaça d’Arquitecte Tècnic/a del grup A, subgrup A2, vacant a la plantilla, i inclosa en l’oferta d’ocupació pública de l’any 2019

    Número de registre 11884 - Pàgines 62343-62360

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Esmena errada material bases específiques convocatòria ajudant/a d’oficis diversos taxa estabilització de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 11851 - Pàgina 62361

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Resolució de la directora de Corporació d'EMAYA de correcció d'errades de la convocatòria del procés d'estabilització del concurs oposició per a la cobertura de 2 places fixes d'ajudant de servei- tècnic/a de planificació a EMAYA – Qualitat Urbana (17 de desembre de 2022)

    Número de registre 11787 - Pàgina 62362

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 2179 de data 27 de desembre de 2022, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir de dues (2) places de tècnic/a auxiliar informàtic/a personal laboral fix de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 11836 - Pàgines 62363-62370

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 2181 de data 27 de desembre de 2022, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir una plaça d’administratiu biblioteca, laboral fix de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 11899 - Pàgines 62371-62378

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 2182 de data 27 de desembre de 2022, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'aproven les bases i la convocatòria per cobrir una (1) plaça d’auxiliar administratiu/va de turisme personal laboral fix de l’Ajuntament de Santa Margalida, pel sistema de concurs, la qual consta dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2022 per l’estabilització de personal temporal; i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 11900 - Pàgines 62379-62386

  • CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POL·LÈNTIA

   • Bases reguladores que han de regir el procediment selectiu per a la cobertura d’una plaça d’auxiliar de serveis, una plaça de peó jardiner, personal laboral fix, i una plaça d’auxiliar administratiu, personal fix discontinu, mitjançant el sistema de concurs

    Número de registre 11790 - Pàgines 62387-62408

  • CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POL·LÈNTIA

   • Bases reguladores que han de regir el procediment selectiu per a la cobertura d’una plaça d’auxiliar administratiu/va, personal laboral fix, mitjançant el sistema de concurs-oposició

    Número de registre 11791 - Pàgines 62409-62416