Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors

    Número de registre 9597 - Pàgina 45387

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret del president en funcions del Consell Insular de Menorca núm. 291/2022 de 7 de novembre, relatiu al canvi de membres en la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme i Ordenació del Territori (Exp. 0342-2022-000002)

    Número de registre 9581 - Pàgina 45388

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Nomenament de funcionari interí Policia Local

    Número de registre 9401 - Pàgina 45389

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Bases de la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d'una borsa de grafistes a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per a contractacions laborals temporals

    Número de registre 9656 - Pàgines 45390-45397

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat de mines, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 9641 - Pàgines 45398-45399

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat agrònoma, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 9642 - Pàgines 45400-45402

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerenta de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca, i s’aplica la tramitació d’urgència

    Número de registre 9643 - Pàgines 45403-45415

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat de forests, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 9644 - Pàgines 45416-45418

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

    Número de registre 9645 - Pàgines 45419-45429

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, dues places de la categoria infermer/infermera (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital de Manacor

    Número de registre 9553 - Pàgines 45430-45440

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, 1 plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases per al Servei de Farmàcia

    Número de registre 9612 - Pàgines 45441-45448

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, 1 plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada per al Grup d’Aida del Servei de Personal de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 9614 - Pàgines 45449-45456

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, 1 plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases per al Servei d’Inversions

    Número de registre 9615 - Pàgines 45457-45465

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, 1 plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases per al Servei d’Administració Perifèrica – Secretàries

    Número de registre 9616 - Pàgines 45466-45473

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, 1 plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases per al Servei d’Administració Perifèrica – Laboratoris

    Número de registre 9617 - Pàgines 45474-45481

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, 1 plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases per al Servei de Personal – Grup de Planificació de Recursos Humans

    Número de registre 9618 - Pàgines 45482-45489

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, 1 plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases per a Administració Perifèrica – Radiologia

    Número de registre 9619 - Pàgines 45490-45497

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència la Gerència de Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, 4 places vacants de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases per a la Gerència (Secretaries)

    Número de registre 9620 - Pàgines 45498-45505

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, 1 plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases per el Servicio de Personal, grup de Nòmines

    Número de registre 9621 - Pàgines 45506-45513

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, 1 plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases per al Servei de Gestió Econòmica

    Número de registre 9622 - Pàgines 45514-45521

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears de 25 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, 1 plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases per al Servei de Gestió Econòmica

    Número de registre 9623 - Pàgines 45522-45529

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, 1 plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de Hospital Universitari Son Espases per a Control de Gestió

    Número de registre 9624 - Pàgines 45530-45537

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de la Gerència de l’Hospital Universitari Son Llàtzer del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de novembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada del Hospital Universitari Son Llàtzer

    Número de registre 9640 - Pàgines 45538-45545

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de correcció dels errors observats als Annexos III de les resolucions de la presidenta de l’IMAS per la qual s’aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l’ingrés com a personal laboral als grups 1 i 2 de les places de l’oferta pública extraordinària de la R. Miquel Mir i per a l’ingrés com a personal laboral als grups A i B de les places de l’oferta pública extraordinària de la R. Oms/Sant Miquel i dels centres de Can Clar i Son Bru de l’IMAS per a l’any 2022 (BOIB núm. 140 de 29 d’octubre de 2022)

    Número de registre 9568 - Pàgines 45546-45547

  • CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

   • Convocatòria per a la selecció de personal Cambra de Comerç de Mallorca. Vacant personal administratiu

    Número de registre 9583 - Pàgina 45548

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀCALVIÁ 2000, S.A.

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura de peons especialistes en l'àrea de manteniment mediambiental mitjançant concurs de mèrits

    Número de registre 9576 - Pàgines 45549-45555

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀCALVIÁ 2000, S.A.

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura d'auxiliar de gestió mitjançant concurs de mèrits

    Número de registre 9594 - Pàgines 45556-45562

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀCALVIÁ 2000, S.A.

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura de peons especialistes en l'àrea del cicle de l'aigua mitjançant concurs de mèrits

    Número de registre 9595 - Pàgines 45563-45569

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀCALVIÁ 2000, S.A.

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura de director en l'àrea de medi ambient mitjançant concurs de mèrits

    Número de registre 9596 - Pàgines 45570-45576

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀCALVIÁ 2000, S.A.

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la cobertura de director en l'àrea de cicle de l'aigua mitjançant concurs de mèrits

    Número de registre 9598 - Pàgines 45577-45583

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Rectificació d’errors detectats en l’Acord de la Junta de Govern local de dia 28 de setembre de 2022 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 134 de 15 d’octubre de 2022, relatiu a la publicació de la convocatòria i les bases que han de regir les proves selectives per cobrir, com a funcionaris de carrera, dues (2) places de subinspector/a de policia local de l’Ajuntament de Llucmajor, mitjançant el sistema de promoció interna

    Número de registre 9609 - Pàgines 45584-45586

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la cobertura mitjançant promoció interna de dues places de funcionari de carrera per torn restringit d’administratiu/va grup C, subgrup C1, de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant oposició

    Número de registre 9631 - Pàgines 45587-45591

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat i presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública, a proposta de la directora gerenta de l’EBAP, per la qual es modifica l’estructura, el funcionament i la composició de la Comissió d’Avaluació i d’Actualització dels Cursos de Capacitació de les Diferents Categories de Policia Local

    Número de registre 9552 - Pàgines 45592-45595