Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i adaptació al R.D.L. 26/2021

    Número d'edicte 3508 - Pàgines 17267-17273

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 3543 - Pàgines 17274-17282

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modifciació pressupostària 07/2022

    Número d'edicte 3522 - Pàgina 17283

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 08/2022

    Número d'edicte 3523 - Pàgina 17284

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 09/2022

    Número d'edicte 3524 - Pàgina 17285

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 10/2022

    Número d'edicte 3525 - Pàgina 17286

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 11/2022

    Número d'edicte 3526 - Pàgina 17287

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 13/2022

    Número d'edicte 3528 - Pàgina 17288

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 14/2022

    Número d'edicte 3529 - Pàgina 17289

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 16/2022

    Número d'edicte 3531 - Pàgina 17290

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 19/2022

    Número d'edicte 3532 - Pàgina 17291

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 06/2022

    Número d'edicte 3533 - Pàgines 17292-17293

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 12/2022

    Número d'edicte 3527 - Pàgina 17294

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 15/2022

    Número d'edicte 3530 - Pàgina 17295

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació núm.3 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 3542 - Pàgina 17296

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm.03/2022

    Número d'edicte 3496 - Pàgina 17297

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 3 al Pressupost de 2022

    Número d'edicte 3499 - Pàgines 17298-17300

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 4 al Pressupost de 2022

    Número d'edicte 3500 - Pàgina 17301