Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de novembre de 2021 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea de radiodiagnòstic dependents del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 11731 - Pàgines 47034-47037

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica els membres de la Comissió Informativa General i de Comptes

    Número de registre 11879 - Pàgina 47038

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica els membres de la Comissió Informativa General i de Comptes

    Número de registre 11881 - Pàgina 47039

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital Manacor de 15 de novembre de 2021 per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió d'un lloc de treball de supervisor/supervisora de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital de Manacor

    Número de registre 11842 - Pàgines 47040-47042

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital Manacor de 15 de novembre de 2021 per la qual es convoca, pel sistema de lliure designació, la provisió d'un lloc de treball de supervisor/supervisora de la Unitat de Cures Intraoperatòries de l'Àrea Quirúrgica de l'Hospital de Manacor

    Número de registre 11841 - Pàgines 47043-47045

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Bases de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera d’una plaça de la categoria de subinspector o subinspectora de l'ajuntament de Campos pel sistema de promoció interna

    Número de registre 11849 - Pàgines 47046-47059

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria concurs oposició pel torn lliure de TAE mitjà/ana informàtica taxa de reposició de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 11831 - Pàgines 47060-47068

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Bases específiques per cobrir una plaça de tècnic/a d’Administració General, funcionari de carrera

    Número de registre 11846 - Pàgines 47069-47078