Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de modificacions de l’ordenança de bon govern, convivència ciutadana i espais públics (aparcaments amb horari limitat i tipificació de les infraccions)

    Número d'edicte 8732 - Pàgines 31758-31759

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Aprovació definitiva del suplement de crèdit de l'expedient 608/21

    Número d'edicte 8747 - Pàgina 31760

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostaria 50/2021

    Número d'edicte 8708 - Pàgina 31761

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostaria 32/2021

    Número d'edicte 8709 - Pàgina 31762

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostaria 38/2021

    Número d'edicte 8711 - Pàgina 31763

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostaria 39/2021

    Número d'edicte 8712 - Pàgina 31764

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostaria 40/2021

    Número d'edicte 8713 - Pàgina 31765

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostaria 41/2021

    Número d'edicte 8714 - Pàgina 31766

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostaria 42/2021

    Número d'edicte 8715 - Pàgina 31767

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostaria 43/2021

    Número d'edicte 8716 - Pàgina 31768

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostaria 44/2021

    Número d'edicte 8717 - Pàgina 31769

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostaria 46/2021

    Número d'edicte 8718 - Pàgina 31770

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostaria 47/2021

    Número d'edicte 8719 - Pàgina 31771

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostaria 48/2021

    Número d'edicte 8721 - Pàgina 31772

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostaria 49/2021

    Número d'edicte 8722 - Pàgina 31773

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostaria 37/2021

    Número d'edicte 8710 - Pàgina 31774

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit núm. 9 i de les Bases d'execució del pressupost

    Número d'edicte 8685 - Pàgina 31775

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit núm. 10

    Número d'edicte 8686 - Pàgina 31776