Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Devolució de garanties definitives

    Número de registre 9087 - Pàgina 38267

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Correcció d’errada advertida en l’anunci referent a la informació pública i a l’expropiació relatives al projecte de construcció «Lloc d’avançament de trens entre Petra i Manacor (PAET 3) en el tram Enllaç – Manacor de la xarxa d’SFM»

    Número de registre 9134 - Pàgina 38268

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 1795/2019 relativa al projecte de trasllat de camí existent, parcel·la 11, polígon 6, al terme municipal d'Alcúdia, zona de servitud i de policia

    Número de registre 8801 - Pàgina 38269

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 455/2019 relativa al projecte de construcció del nou accés al polígon de Marratxí des de la carretera Ma-13 en sentit creixent, a zona de policia

    Número de registre 9114 - Pàgina 38270

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 4693/2018 relativa al projecte de construcció d'aparcament transitori al camí de Favàritx, al terme municipal de Maó, zona de servitud i de policia.

    Número de registre 9116 - Pàgina 38271

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Publicació de la composició de la Ponència Tècnica de Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular d'Eivissa

    Número de registre 9137 - Pàgina 38272

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general (IP25-2019-IG)

    Número de registre 9097 - Pàgina 38273

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATDELEGACIÓ ESPECIAL D'ECONOMIA I HISENDA A LES ILLES BALEARS

   • Anunci de la Delegació d'Economia i Hisenda a les Illes Balears, Servei del Patrimoni de l'Estat, d'inici d'expedient d'investigació patrimonial d'immoble situat al carrer Regal, 123-1r-dreta, 07003 Palma (Illes Balears), núm. CIBI 201900700019, segons acord de la Direcció General del Patrimoni de l'Estat

    Número de registre 9098 - Pàgina 38274

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Rectificació d'errors materials detectats a l'edicte publicat en el BOIB núm.46, de 9 da'bril de 2019, relatiu a un procediment de reconeixement de drets funeraris

    Número de registre 9152 - Pàgina 38275

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Aprovació inicial Pressupost General 2019

    Número de registre 9085 - Pàgina 38276

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Exposició pública Bases ajudes estudiants del municipi de Costitx, curs 2019-2020

    Número de registre 9121 - Pàgina 38277

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, barreres, puntals i cavallets, bastiments i altres instal·lacions anàlogues

    Número de registre 9083 - Pàgina 38278

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Compte general del 2017

    Número de registre 9107 - Pàgina 38279

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Compte general del Pressupost de l'Ajuntament de Marratxí per a l'exercici 2018

    Número de registre 9122 - Pàgina 38280