Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 9137
Publicació de la composició de la Ponència Tècnica de Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular d'Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Conformement amb allò establert a l'article 136.2 del Reglament orgànic del Consell Insular, aprovat definitivament pel Ple de la corporació en data 25 de setembre de 2009 (BOIB núm. 136, de 18-09-2010, correcció en BOIB núm. 148, de 14-10-2010, modificació en BOIB núm. 48, de 16-4-2016), seguidament es fa pública la composició de la Ponència Tècnica de Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular d'Eivissa (PTPHA), tot d'acord amb l'article 81 del reglament esmentat:

PONÈNCIA TÈCNICA DE PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA (PTPHA)

- Director: Sr. Joan Ramón Torres

Un/a representant del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears:

- Titular: Sr. Iván Torres Ramón

- Suplent: Sr. Eirikur F. Casadesús Baldursson

- Segon suplent: Sra. Noemí Rodríguez Gómez

Un/a representant del Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics d'Eivissa i Formentera:

- Titular: Sr. José Luis Rodríguez Poblador

- Suplent: Sr. Adolfo Marí Marí

- Segon suplent: Rafel Fraile Antolín

El/La director/a del Museu Arqueològic d'Eivissa:

- Sr. Benjamí Costa Ribas

- Suplent: Sra. Maria Bofill Martínez

Un/a representant de les entitats de caràcter cultural d'Eivissa:

- Titular: Sr. Josep Maria López Garí

- Suplent: Sr. Maurici Cuesta i Labèrnia

Una persona de reconegut prestigi nomenada per la Presidència del Consell Insular d'Eivissa:

-Sra. Catalina Sansano Costa, com a vicedirectora

Un/a secretari/ària:

- Titular: Maria del Carmen Marín Carmona

- Suplent: Sra. Isabel Navas Rubio

 

Eivissa, 19 de setembre de 2019

El secretari general accidental del Consell Insular d'Eivissa

Antoni Riera Buforn