Torna

Advocacia

Proves selectives 2017 per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'Advocacia de la Comunitat Autònoma

 

Convocatòria: BOIB núm. 132 de 28/10/2017 (núm. de places: 5)

 

Llista d'aprovats per ordre de prelació final:

Martorell Fuster, Francisco José

Tomás Marín, Joaquin Eduardo

 

Publicació nomenament: BOIB núm. 120 de 29/09/2018 - Correcció d'errades: BOIB núm. 055 de 26/04/2022

 desc_Caps Dep. amb XMF i XTM.jpg

Informació addicional:

Enllaç al portal de l'opositor CAIB - EBAP