Torna

Advocacia

Proves selectives 2022 per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'Advocacia de la Comunitat Autònoma

En el BOIB núm. 28, de 22 de febrer de 2022, es publica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la Direcció Gerència de l'Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

PDF Convocatòria (BOIB núm. 28 de 22/02/2022) - ( núm. de places: 2)

PDF Correcció d'errades (BOIB núm. 36 de 12/03/2022)

PDF Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses (BOIB núm. 45 de 02/04/2022)

PDF Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses amb indicació de lloc i data del primer exercici (BOIB núm. 56 de 28/04/2022)

  • Convocat 4t exercici: 19/12/2022 a les 9:30 h a la seu de l'EBAP - cas pràctic relatiu a un dictamen o informe

 

Informació addicional:

Enllaç al Portal de l'opositor CAIB - EBAP - Cos Advocacia