L' Activitat de l'Advocacia en xifres (2023)

Plets en tramitació* a 07/03/2024 CAIB Sector Públic TOTAL
Civil 23 31 54
Constitucional 6 0 6
Contenciós 1.300 1.330 2.630
Penal 299 142 441
Social 166 844 1.010
T. Comptes 4 7 11

*Consten en tramitació els plets en els quals no ha recaigut sentència., els plets amb sentència. no ferma, els plets amb Sentència ferma en els quals és tramiten execucions, incidents de nul·litat, costes processals, etc.

 

 


Plets iniciats l'any 2023

Plets */2023 CAIB Sector Públic TOTAL
Civil 11 11 22
Constitucional 3 0 3
Contenciós 364 358 722
Penal 80 65 145
Social 90 502 592
T. Comptes 5 22 27
Total 553 958 1.511