Torna

Advocacia

Proves selectives 2020 per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'Advocacia de la Comunitat Autònoma

 

Convocatòria: BOIB núm. 161 de 17/09/2020 (núm. de places: 3)

 

Llista d'aprovats per ordre de prelació final:

Figuerola Rovira, Francisca

El Harrak Moreno, Miriam

 

Publicació nomenament: BOIB núm. 124 de 09/09/2021

 

desc_Pressa de possessió 2.JPG

Informació addicional:

Enllaç al Portal de l'opositor CAIB - EBAP

Enllaç a nota informativa Sala de Premsa GOIB