Torna

Advocacia

L'Activitat de l'Advocacia en xifres (2021)

 

Plets en tramitació* a 08/03/2022 CAIB Sector Públic TOTAL
Civil 28 36 64
Constitucional 3 0 3
Contenciós 1.224 1.423 2.647
Penal 246 94 340
Social 309 552 861
T. Comptes 15 12 27

*Consten en tramitació els plets en el quals no ha recaigut St., els plets amb St. no ferma, els plets amb St. ferma en els quals és tramiten execucions, incidents de nul·litat, costes processals, etc.

Plets en tramitació.png

  

Comparativa de plets en tramitació.png

 

 


Plets */2021 CAIB Sector Públic TOTAL
Civil 4 10 14
Constitucional 2 0 2
Contenciós 464 484 948
Penal 65 31 96
Social 96 185 281
T. Comptes 8 10 18
Total 639 720 1.359

 


Plets per ordres 2021.png

 

 Plets Contencios 2021.png

 

Plets Social 2021.png

 

Plets Penal 2021.png

  

 

St. 2021 per ordres.png

 

 

InfJuridics 2021.png

  Validacions 2021.png 

Costes - comparativa de tramitació gral.png

 

Costes - Comparativa de tramitació per anys.png

 Costes_comparativa_num._2020-2021.png

Costes_comparativa_imports_2020-2021.png

Els ingressos de 2020 inclouen un ingrés de 139.000 € corresponent a un únic procediment. La resta d'ingresos no superen l'import de 5.000 € cap dels dos anys

 

DEH 2021.png

 

INSIDE 2021.png

 

PDF Informe/Resumen de visites a la web d'Advocacia 2021