Torna

Advocacia

Implantació de l’aplicació INSIDE

INSIDE (Infraestructura i Sistemes de Documentació Electrònica) és una aplicació del Ministeri d’Administracions Públiques per a la gestió de documents i expedients electrònics que integra serveis d’interconnexió amb l’Administració de justícia i permet l’enviament telemàtic dels expedients administratius requerits pels òrgans judicials.

Des de l’Advocacia s’impulsa i es coordina la utilització d’aquesta aplicació a les conselleries i als ens públics instrumentals mitjançant les següents actuacions:

 • Recepció i seguiment de credencials de accés als expedients administratius enviats per INSIDE.
 • Organització de jornades formatives (18/06/2018, 30/01/2019 i 19/11/2019)
 • Preguntes frequents sobre INSIDE - CAIB
 • Respostes a les incidències més freqüents: 
  • DIR3 d'Advocacia des de 10/07/2019: A04027009
  • Correu electrònic per enviament de credencials a Advocacia: advocax@ajuridic.caib.es
  • Els formats admessos per enviar els expedients administratius als òrgans judicials són: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.
  • Al camp "nombre natural" de documents, expedients i credencials, NO es poden utilitzar caràcters tals com: punt ".", dos punts ":", punt i coma ";" etc. La utilització d'aquets caràcters impideix la descàrrega de l'expedient per part de l'òrgan receptor.
  • Des del 27/05/2021 el DIR3 de la Sala de Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears és J00001623 – Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
  • Guia per l'enviament d'expedients als òrgans judicials  PDF  (apartat del "Protocol de bones pràctiques del Tribunal Superior de Justícia de les Iles Balears" - versió castellana)

Enllaços d'interès:

- Enllaç a l'aplicació INSIDE - únicament accessible des de xarxa SARA

Enllaç a plantilla per donar d'alta als administradors INSIDE

- Enllaç a "Contacto incidencias" INSIDE (comunicació d'incidències i sol·licitud d'altes d'administradors)

- Centre de Transferencia de Tecnologia (CTT)

- Conceptes bàsics abans de l'utilitzar INSIDE

- Manual d'usuari INSIDE

- Manual INSIDE d'enviament a Justícia

- Preguntes freqüents sobre INSIDE (CTT)

- Cercador de DIR3 - únicament accesible des de xarxa SARA