Torna

Advocacia

Tornar al llistat de notícies

19/07/2022

Publicació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses - borsa extraordinària cos advocacia

El 19 de juliol de 2022 s'ha publicat al BOIB núm. 93 la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerenta de l’Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del procediment per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos d’advocacia de la CAIB, per a l’illa de Mallorca, i s’aplica la tramitació d’urgència.

Per a més informació podeu descarregar el següent document