Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva Pressupost 2023 i Plantilla de personal

    Número d'edicte 373 - Pàgines 2201-2202

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Modificació de l'ordenanza fiscal reguladora de la taxa d'expedició de documents administratius

    Número d'edicte 423 - Pàgina 2203

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Ordenança municipal reguladora de la taxa per a la utilització d’espais i materials municipals de l’Ajuntament d’Estellencs

    Número d'edicte 424 - Pàgines 2204-2206

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei d’escola infantil municipal

    Número d'edicte 425 - Pàgina 2207

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de preus públics pel servei de l’escola d’educació infantil de Mancor de la Vall

    Número d'edicte 362 - Pàgines 2208-2209

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva de modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats municipals

    Número d'edicte 437 - Pàgines 2210-2212

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva pressupost general 2023, bases d'execució i plantilla de personal

    Número d'edicte 378 - Pàgines 2213-2214