Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 13 gener 2023 de correcció d'errades de l'extracte de la resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 29 desembre 2022 per la qual s'aprova, mitjançant procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvencions per al foment d'actuacions combinades d'energies renovables i eficiència energètica en edificis i llars vulnerables dins les actuacions previstes al Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU )

    Número de registre 398 - Pàgines 2725-2726

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública relativa a la sol·licitud de concessió d'aigües subterrànies CAS_2012 localitzada al terme municipal de Porreres

    Número de registre 327 - Pàgina 2727

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de fems i residus sòlids urbans de l’exercici 2023 de l’Ajuntament de Sóller

    Número de registre 367 - Pàgines 2728-2729

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems corresponent a l’exercici 2023 de l’Ajuntament de Fornalutx

    Número de registre 386 - Pàgines 2730-2731

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de les taxes per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua, de clavegueram i cànon i del preu públic per la prestació del servei de teleassistència corresponents a l’exercici 2023 de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 387 - Pàgines 2732-2733

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col.lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua corresponent a l’exercici 2023 de l’Ajuntament d’Estellencs

    Número de registre 388 - Pàgines 2734-2735

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de les taxes per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua, de clavegueram i de cànon corresponents a l’exercici 2023 de l’Ajuntament d’Esporles

    Número de registre 391 - Pàgines 2736-2737

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa de clavegueram corresponent al segon semestre de l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Deià

    Número de registre 392 - Pàgines 2738-2739

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua i cànon de sanejament corresponents a l’exercici 2023 de l’Ajuntament de Bunyola

    Número de registre 395 - Pàgines 2740-2741

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua corresponent a l’exercici 2023 de l’Ajuntament de Banyalbufar

    Número de registre 397 - Pàgines 2742-2743

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua i cànon corresponent a l'exercici 2023 de l'Ajuntament de Sant Joan

    Número de registre 382 - Pàgines 2744-2745

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de les taxes per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua, de clavegueram i cànon corresponents a l’exercici 2023 de l’Ajuntament de Sa Pobla

    Número de registre 383 - Pàgines 2746-2747

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de les taxes per la prestació dels serveis de recollida de fems, de subministrament d’aigua, de clavegueram i de cànon corresponents a l’exercici 2023 de l’Ajuntament de Puigpunyent

    Número de registre 384 - Pàgines 2748-2749

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per prestació del servei de subministrament intermunicipal d’aigua potable corresponent a l’any 2023 de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca

    Número de registre 385 - Pàgines 2750-2751

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua corresponent a l’any 2023 de l’Ajuntament de Campos

    Número de registre 393 - Pàgines 2752-2753

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per la presentació del servei de subministrament d’aigua corresponent a l’exercici 2023 de l’Ajuntament de Campanet

    Número de registre 394 - Pàgines 2754-2755

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de les taxes per la prestació dels serveis de recollida de fems i de subministrament d’aigua corresponents a l’exercici 2023 de l’Ajuntament de Búger

    Número de registre 396 - Pàgines 2756-2757

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 716/2022, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, interposat contra el Servei de Salut de les Illes Balears per la desestimació per silenci administratiu pel reconeixement de carrera professional a les mateixes condicions que el personal fix

    Número de registre 419 - Pàgina 2758

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 663/2022, que es segueix al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 interposat contra la desestimació, per silenci administratiu, de la sol·licitud de pagament de carrera professional, en les mateixes condicions que el personal fix

    Número de registre 420 - Pàgina 2759

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Extracte de la convocatòria de subvencions Gaudeix l’illa Sènior III

    Número de registre 436 - Pàgines 2760-2762

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Notificació ca abandonat

    Número de registre 401 - Pàgina 2763

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Exposició pública dels comptes anuals de l'any 2021

    Número de registre 426 - Pàgina 2764

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Modificació coeficients Ordenança IIVTNU (Plusvàlua)

    Número de registre 389 - Pàgina 2765

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Acord del Ple, de data 18 de gener de 2023, de l'Entitat Mancor de la Vall pel qual s'aprova inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici 2023

    Número de registre 429 - Pàgina 2766

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Actualització dels coeficients pel càlcul de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 2023

    Número de registre 377 - Pàgina 2767

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de planejament i gestió urbanística. Aprovar inicialment el projecte d’urbanització, presentat com a projecte modificat de la dotació de serveis per l’ampliació de l’hotel grupotel playa de palma de la ua 17 del pri de la platja de palma, al camí de ca na gabriela, 27-29. expedient pd2016/0001

    Número de registre 344 - Pàgina 2768

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de planejament i gestió urbanística. aprovar inicialment la modificació del projecte d’urbanització de la ue 82/01, bellavista. expedient: pd2012/0001

    Número de registre 345 - Pàgina 2769

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Extracte de la convocatoria del concurs de cartells de Sa Rua i Sa Rueta 2023

    Número de registre 430 - Pàgina 2770

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Notificació de concessió de subvencions de la campanya de vals descompte de PalmaActiva (Període del 7 al 20 de novembre de 2022)

    Número de registre 379 - Pàgines 2771-2773

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Notificació de concessió de subvencions de la campanya de vals descompte de PalmaActiva (Període d’esmenes 1 al 9 de desembre)

    Número de registre 380 - Pàgines 2774-2776

  • AJUNTAMENT DE PALMAAGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

   • PalmaActiva.- Notificació de concessió de subvencions de la campanya de vals descompte de PalmaActiva (Període del 20 al 30 de novembre de 2022)

    Número de registre 381 - Pàgines 2777-2779

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial del projecte de redelimitació i divisió en dues unitats distintes de la unitat d’actuació UA-01CF, Can Fornet, Jesus, delimitada en les Normes Subsidiàries de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 416 - Pàgina 2780

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Requeriment per a la retirada de vehicles abandonats a la via pública

    Número de registre 428 - Pàgines 2781-2782

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Anunci de l'aprovació inicial del Pressupost 2023 de la Mancomunitat des Raiguer

    Número de registre 445 - Pàgina 2783