Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica del Consell de Mallorca i dels organismes que en depenen

    Número d'edicte 7886 - Pàgines 38087-38088

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal que regula la taxa per drets d’examen en les convocatòries d’oferta pública i altres processos selectius del Consell Insular de Menorca

    Número d'edicte 7824 - Pàgines 38089-38090

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació definitiva Ordenança municipal reguladora de l'estacionament de vehicles amb limitació horària

    Número d'edicte 7851 - Pàgines 38091-38093

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva modificació Ordenança IBI

    Número d'edicte 7875 - Pàgines 38094-38096