Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONS I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears per la qual es designa Ramon Roca Mérida com a suplent del gerent de l'ens

    Número de registre 3996 - Pàgina 19880

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Nomenament de 4 funcionaris de carrera de la categoria Oficial de policia local

    Número de registre 4028 - Pàgina 19881

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Nomenament d'oficials de la policia local funcionaris en pràctiques

    Número de registre 4112 - Pàgina 19882

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Nomenament de funcionari de carrera

    Número de registre 4062 - Pàgina 19883

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament de funcionaris de carrera en el marc del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant el procediment ordinari

    Número de registre 4088 - Pàgines 19884-19885

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Nomenament auxiliar administrativa Medi Ambient per cubrir vacances

    Número de registre 4039 - Pàgines 19886-19887

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president de l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) de 16 de maig de 2022, per la qual es convoca el procediment selectiu, pel sistema de lliure designació, per a la provisió del lloc d’alta direcció, denominat “Coordinador/a de projectes europeus” en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en aquesta entitat pública empresarial, com entitat dependent de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears i gestora dels projectes de l’àrea de Turisme segons el Decret 4/2022, de 28 de febrer

    Número de registre 4014 - Pàgines 19888-19895

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual es declara desert el procés de selecció per a la contractació temporal d’un/a tècnic/a de contractació

    Número de registre 4115 - Pàgina 19896

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap d’equip d’Admissió de l’Equip d’Atenció Primària de la Zona Bàsica de Salut de Sant Agustí- Cas Català

    Número de registre 4007 - Pàgines 19897-19903

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de feina de subdirector mèdic / subdirectora mèdica de l’Hospital Universitari Son Llàtzer, amb contracte d’alta direcció regulat pel Reial decret 1382/1985, de 1r d’agost

    Número de registre 4027 - Pàgines 19904-19907

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 de maig de 2022 per la qual es corregeixen les incidències de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de febrer de 2022 a través de la qual es convoca, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup de Gestió de la Funció Administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 4084 - Pàgines 19908-19909

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 de maig de 2022 per la qual es corregeixen les incidències de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de gener de 2022 a través de la qual es convoca, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del Grup de Gestió de la Funció Administrativa (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 4085 - Pàgines 19910-19911

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS60/2022 de metge/ssa per a la Llar dels Ancians de l'Àrea d'Atenció Sociosanitària de l'IMAS

    Número de registre 4107 - Pàgines 19912-19919

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Convocatòria i bases del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de professor/a director/a de l’Escola Municipal de Música per cobrir vacants, baixes, excedències i altres permisos en règim de personal laboral i mitjançant concurs. Expedient: 940/2022

    Número de registre 4091 - Pàgines 19920-19931

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Convocatòria i bases per a la creació d’un borsí d’interins de socorristes de piscina de l’Ajuntament d’Ariany pels mesos d’estiu

    Número de registre 4042 - Pàgines 19932-19935

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Bases específiques reguladores de la convocatòria per constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal funcionari interí de tècnic d’administració general per l’ajuntament d’Estellencs

    Número de registre 4083 - Pàgines 19936-19942

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Bases que han de regir la constitució, mitjançant concurs, d'una bossa extraordinària de treballadors/es familiars, per a cobrir les necessitats o substitucions de la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Estellencs

    Número de registre 4089 - Pàgines 19943-19951

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Constitució borsa de treball personal funcionario/a interino/a de tècnic/a d'administració general de l'Ajuntament de Valldemossa

    Número de registre 4040 - Pàgina 19952