Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Ordre 15/2022 de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 20 de maig de 2022 per la qual es dicten les normes per a l’elaboració dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023

    Número d'edicte 4158 - Pàgines 19856-19864

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança de Policia i Bon Govern (BOIB núm. 21/07/2012, 03/07/2014, 08/04/2017 i 03/08/2017 i de 04/12/2021) i refondre en un únic text totes les modificacions

    Número d'edicte 4113 - Pàgines 19865-19879