Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Correcció d’errors advertits en la publicació de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 de setembre de 2018 per la qual es nomenen funcionaris de carrera del cos d’advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 26 d’octubre de 2017 i se’ls adjudica un lloc de treball. (BOIB núm. 120 de 29 de setembre de 2018)

    Número de registre 3121 - Pàgines 15386-15387

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació

    Número de registre 3156 - Pàgines 15388-15394

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de 30 de març de 2022, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Farmàcia Hospitalària corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 3173 - Pàgines 15395-15402

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de 30 de març de 2022, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Radiodiagnòstic corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 3174 - Pàgines 15403-15410

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de 30 de març de 2022, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea d’Otorrinolaringologia corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 3175 - Pàgines 15411-15419

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de 30 de març de 2022, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Medicina Interna corresponent a la gerència 60302 Hospital de Formentera – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 3176 - Pàgines 15420-15427

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de 30 de març de 2022, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea d’Aparell Digestiu corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 3177 - Pàgines 15428-15435

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Decret de convocatòria per al proveïment definitiu del lloc de treball de personal funcionari de Coordinador en cap, codi núm. 01277, de la Direcció Insular de Residus, pel sistema de lliure designació

    Número de registre 3162 - Pàgina 15436

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Bases i convocatòria de proves selectives per a la constitució d'un borsí per a la cobertura de 1 plaça de funcionari interí/interina d'Integrador/a Social mitjançant el procediment d'oposició

    Número de registre 3148 - Pàgines 15437-15443