Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Ordre 8/2022 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es convoquen les eleccions per a la constitució del Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca

    Número d'edicte 3076 - Pàgines 15358-15383

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 6/2022 per crèdit extraordinari i suplement

    Número d'edicte 3152 - Pàgina 15384

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Aprovació definitiva de la modificació puntual del Reglament regulador de les fires i mercats de Sineu

    Número d'edicte 3139 - Pàgina 15385