Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau substitut Sant Joan

    Número de registre 2589 - Pàgina 13080

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular Sant Joan

    Número de registre 2590 - Pàgina 13081

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular Marratxi

    Número de registre 2591 - Pàgina 13082

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Nomenament de funcionari en pràctiques de l’aspirant que ha superat el procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 1 plaça vacant de la categoria de policia local de l’Ajuntament de Ferreries mitjançant el procediment ordinari

    Número de registre 2582 - Pàgina 13083

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de 30 de març de 2022, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea d’Anestesiologia i Reanimació corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 2624 - Pàgines 13084-13094

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de 30 de març de 2022, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea en Cirurgia Maxil·lofacial corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 2625 - Pàgines 13095-13105

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de 30 de març de 2022, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea en Medicina Interna corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 2626 - Pàgines 13106-13116

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de 30 de març de 2022, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Medicina Preventiva corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 2627 - Pàgines 13117-13125

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de 30 de març de 2022, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Microbiologia i Parasitologia corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 2628 - Pàgines 13126-13136

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de 30 de març de 2022, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea en Pneumologia corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 2629 - Pàgines 13137-13147

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de 30 de març de 2022, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea en Neurologia corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 2630 - Pàgines 13148-13158

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de 30 de març de 2022, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea en Reumatologia corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 2631 - Pàgines 13159-13169

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de 30 de març de 2022, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea en Traumatologia corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 2632 - Pàgines 13170-13180

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de 30 de març de 2022, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea en Pediatria corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 2633 - Pàgines 13181-13190

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de 30 de març de 2022, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Metge/ssa d’Urgències Hospitalàries corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 2635 - Pàgines 13191-13201

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la gerent territorial de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, de 30 de març de 2022, per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea en Oncologia Mèdica corresponent a la gerència 60301 Hospital Can Misses – Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 2636 - Pàgines 13202-13212

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 30 de març de 2022, relativa a l’aprovació de la llista definitiva de persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d'una borsa de treball extraordinària única de Tècnic/Tècnica de grau mitjà d’Informàtica

    Número de registre 2619 - Pàgines 13213-13216

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de dia 30 de març de 2022, relativa a l’aprovació de les bases específiques i a la convocatòria del concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat Infermer/Infermera

    Número de registre 2621 - Pàgines 13217-13232

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2022-2968 de data 31/03/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de gestió de processos i millora continua per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

    Número de registre 2634 - Pàgines 13233-13242

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Convocatoria d'una plaça de personal de suport administratiu dels projectes mixtos SOIB Formació i Ocupació finançat per fons europeus

    Número de registre 2641 - Pàgines 13243-13249

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Bases i convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, el lloc de treball d’oficial de Policia Local pertanyent a l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 2620 - Pàgines 13250-13256

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Correcció d'errors de les Bases Específiques que regiran la convocatòria de 3 places de policia local de l'Ajuntament de Sóller

    Número de registre 2597 - Pàgina 13257

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Bases específiques que regiran el procediment selectiu per a l'ingrés com a funcionari interí una plaça d’oficial 1ª de brigada d’obres i serveis, grup c2, de l'ajuntament de Sóller i la constitució d'una borsa d'ocupació

    Número de registre 2599 - Pàgines 13258-13266

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Contractació oficial 1ª de la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Son Servera

    Número de registre 2564 - Pàgines 13267-13268

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Contractació oficial 1ª pintor de la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Son Servera

    Número de registre 2565 - Pàgines 13269-13270

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Contractació oficial 2ª de la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Son Servera

    Número de registre 2566 - Pàgines 13271-13272