Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 10/2022 de 4 d’abril, pel qual s’aprova el Pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) de Mondragó

    Número d'edicte 2678 - Pàgines 13013-13050

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 9/2022 de 4 d’abril, pel qual es modifica el Decret 48/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics

    Número d'edicte 2673 - Pàgines 13051-13052

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Pressupost municipal 2022 de l'Ajuntament d'Esporles

    Número d'edicte 2640 - Pàgines 13053-13056

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació del preu públic per als serveis de formació del programa "Aula Mentor"

    Número d'edicte 2615 - Pàgina 13057

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre increment de valors de terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 2587 - Pàgines 13058-13065

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari derivades de la gestió dels serveis públics de proveïment d’aigua potable i clavegueram a Sant Antoni de Portmany

    Número d'edicte 2574 - Pàgines 13066-13069

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora del servei d’estacionament regulat de vehicles de tracció mecànica a la via pública

    Número d'edicte 2596 - Pàgines 13070-13076

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Aprovació definitiva de l’expedient núm. 1/2022 de modificació de crèdit per suplement de crèdit i per crèdit extraordinari del Pressupost de 2022

    Número d'edicte 2580 - Pàgines 13077-13078

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació definitiva expedient 4/2022 crèdits extraordinaris

    Número d'edicte 2592 - Pàgina 13079