Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Ordre 5/2022, de 29 de març de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per al suport a la implementació de la normativa de residus i el foment de l’economia circular a les Illes Balears finançat per la Unió Europea-Next Generation EU

    Número d'edicte 2552 - Pàgines 12099-12147

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Exp. 215/2022

    Número d'edicte 2534 - Pàgines 12148-12149

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. 152/2022

    Número d'edicte 2535 - Pàgines 12150-12151

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva del Reglament del Mercat Municipal de sa Plaça de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/012681)

    Número d'edicte 2528 - Pàgines 12152-12160

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit nº 435/2021 del pressupost de 2021, per majors ingressos de l'Ajuntament de Vilafranca de Bonany

    Número d'edicte 2436 - Pàgina 12161