Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Devolució de garanties definitives

    Número de registre 1736 - Pàgina 8894

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 4913/2021 relatiu a la sol·licitud d’autorització pel projecte de tancament perimetral de la finca Son Coll, a Son Coll en el terme municipal de Banyalbufar, a zona de policia

    Número de registre 12273 - Pàgina 8895

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de resolució d’acceptació de renúncia i revocació de la resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 Exp. 029 de data 1 de febrer de 2022, a l’empara de la resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de desembre de 2019, per la qual es convoquen, per a l’ any 2019 subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes

    Número de registre 1678 - Pàgines 8896-8898

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 307 de data 3 de març de 2022, a l’empara de la resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 1746 - Pàgines 8899-8900

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Extracte de la Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut de 17 de febrer de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l’any 2022 i se n’estableixen les bases generals i les específiques

    Número de registre 1644 - Pàgina 8901

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 20 de setembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1702 - Pàgina 8902

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de febrer de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1688 - Pàgina 8903

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de febrer de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1689 - Pàgina 8904

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de febrer de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1690 - Pàgina 8905

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de febrer de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1691 - Pàgina 8906

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de desembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1692 - Pàgina 8907

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 23 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1693 - Pàgina 8908

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de novembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1694 - Pàgina 8909

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 d’octubre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1695 - Pàgina 8910

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de febrer de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1697 - Pàgina 8911

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de febrer de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via 5jurisdiccional laboral

    Número de registre 1698 - Pàgina 8912

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de febrer de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1699 - Pàgina 8913

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 d’octubre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1700 - Pàgina 8914

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de febrer de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1701 - Pàgina 8915

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 28 de juliol de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1703 - Pàgina 8916

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de febrer de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral.

    Número de registre 1704 - Pàgina 8917

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 de setembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1705 - Pàgina 8918

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de setembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1706 - Pàgina 8919

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de setembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1707 - Pàgina 8920

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 3 de setembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1708 - Pàgina 8921

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de juliol de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 1709 - Pàgina 8922

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2018/00015238J

    Número de registre 1431 - Pàgina 8923

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu de declaració d’interès general a sòl rústic núm. 2021/00016917R

    Número de registre 1432 - Pàgina 8924

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de l'aprovació, per part del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa de dia 24 de febrer de 2022, de la convocatòria de les ajudes a entitats esportives sense ànim de lucre per a la promoció esportiva a l’illa d’Eivissa per a l’any 2022

    Número de registre 1723 - Pàgines 8925-8927

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de la convocatòria d’ajudes específiques per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l’entorn agrari i agrodiversitat a l’illa d’Eivissa per a l’any 2021-2022 aprovat per acord del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de data 4 de març de 2022. Identificador BDNS núm. 614042

    Número de registre 1767 - Pàgines 8928-8931

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació inicial de l’expedient de depuració de saldos creditors dels exercicis 2014-2020 de Consell Insular de Formentera

    Número de registre 1734 - Pàgines 8932-8935

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 14 de febrer de 2022, relatiu a la convocatòria d’ajuts CARB 2021-2022 (aprovació bases i convocatòria) (Exp. 3211-2021-000001)

    Número de registre 1669 - Pàgina 8936

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Aprovació puntual del projecte de modificació de la Delimitació de Sòl Urbà d'Ariany (Implantació sistema general d'infraestructures i equipaments de recollida municipal de residus)

    Número de registre 1633 - Pàgina 8937

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació inicial de l’Ordenança Municipal d’Ocupació de la Via Pública

    Número de registre 1737 - Pàgina 8938

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació, exposició pública i comunicació de terminis del període voluntari de cobrament del Padró de la taxa per subministrament municipal d’aigua del 2n bimestre de 2022

    Número de registre 1765 - Pàgina 8939

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals. Exp. 2022/1251

    Número de registre 1763 - Pàgina 8940

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits

    Número de registre 1759 - Pàgina 8941

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Acord de l’Ajuntament de Banyalbufar pel qual s'aprova provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número de registre 1760 - Pàgina 8942

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Informació pública sobre el projecte i el plec per a la concessió administrativa d'ús privatiu del bar restaurant del Casal Can Dometo

    Número de registre 1672 - Pàgina 8943

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Exposició pública de l'aprovació inicial de la proposta de Conveni per a la remodelació del front marítim de Costa den Blanes, terme municipal de Calvià

    Número de registre 1766 - Pàgina 8944

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial de la modificació del Reglament per a la creació i regulació dels registres de concessions i drets d’ús en exclusiva dels aparcaments públics municipals situats a l’edifici del Mercat Cobert i a la plaça Mallorca d'Inca

    Número de registre 1729 - Pàgina 8945

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial de la modificació puntual de la Relació de llocs de feina per a 2022

    Número de registre 1735 - Pàgina 8946

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament d'Infraestructures i Accessibilitat, Exp. 2020/1394. Arpovació del Projecte de millora de la urbanització, de l’accessibilitat dels vials i els espais lliures públics en l'àmbit de l'Ajuntament de Palma (Joan Dameto/Sínia d'en Gil/Parc de Sa Riera) Fase I

    Número de registre 1666 - Pàgina 8947

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Pla de la gestió sostenible de l'aigua de Sant Lluís (actualització)

    Número de registre 1712 - Pàgina 8948

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Extracte de les bases que han de regir la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social per a l'any 2022

    Número de registre 1715 - Pàgina 8949

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Modificació provisional de l'ordenança fiscal núm.18 reguladora de la taxa per senyalització viària, per la utilització privativa o aprofitament especial mitjançant la reserva d'entrada de vehicles a través de les voreres –guals-, reserves de la via pública per a càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

    Número de registre 1756 - Pàgina 8950

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Aprovació inicial expedient 4/2022 crèdit extraordinari

    Número de registre 1758 - Pàgina 8951

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • FRATERNIDAD MUPRESPA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL, 275

   • Acord de devolució de prestacions indegudes

    Número de registre 1299 - Pàgina 8952