Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació definitiva Pressupost General de l'Ajuntament d’Andratx exercici 2022

    Número d'edicte 1682 - Pàgines 8434-8436

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Ordenança preus públics per l'ús dels equipaments esportius municipals

    Número d'edicte 1677 - Pàgines 8437-8446

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació definitiva estudi de detall per alineació de vial a Avinguda Mediterránea, 71

    Número d'edicte 1728 - Pàgina 8447

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació definitiva expedient 283/2022, de depuració de saldos comptables

    Número d'edicte 1685 - Pàgines 8448-8452