Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació definitiva pressupost 2022

    Número d'edicte 330 - Pàgines 1863-1927

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació definitiva del Pressupost General i la plantilla de personal per a l'any 2022

    Número d'edicte 331 - Pàgines 1928-1930

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva del Pla Local de Prevenció de Residus de Manacor

    Número d'edicte 317 - Pàgines 1931-2040

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació definitiva de l'OF reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida i custodia d'animals abandonats o vagabunds

    Número d'edicte 339 - Pàgines 2041-2043

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva pressupost general 2022, bases d'execució i plantilla de personal

    Número d'edicte 347 - Pàgines 2044-2045