Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 150 kWn, promoguda per l’empresa Fiesta Hotels & Resorts, SL, en el Hard Rock Hotel de Sant Jordi de ses Salines, en el terme municipal de Sant Josep de sa Talia (AU-02317/2021)

    Número de registre 125 - Pàgina 2509

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum sobre marquesines de 800 kWn, promoguda per l’empresa Aspro Ocio SAU, en l’aparcament d’Aqualand El Arenal, en el terme municipal de Llucmajor (AU-00120/2021)

    Número de registre 126 - Pàgina 2510

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum sobre marquesines de 800 kWn, promoguda per l’empresa Aspro Ocio SAU, en l’aparcament de Western Park Magaluf, al terme municipal de Calvià (AU-02379/2021)

    Número de registre 127 - Pàgina 2511

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i la declaració d’utilitat pública del projecte del parc fotovoltaic Son Magraner, de 4,55 MWp i 3,7 MWn, ubicat en el polígon 15, parcel·la 118, de Son Espanyol, al terme municipal de Palma (RE005-21)

    Número de registre 194 - Pàgina 2512

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

    Número de registre 312 - Pàgines 2513-2529

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 3993/2019 relativa al projecte d'una línia subterrània de mitjana tensió i nou centre de transformació per a l'electrificació d'una parcel·la en Cami Daval Sa Serra, al polígon 33, parcel·la 170 Es Cubells , al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, a zona de policia

    Número de registre 12934 - Pàgina 2530

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua corresponent a l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Banyalbufar

    Número de registre 269 - Pàgines 2531-2532

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de les taxes per la prestació dels serveis de recollida de fems i de subministrament d’aigua corresponents a l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Búger

    Número de registre 270 - Pàgines 2533-2534

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua i cànon de sanejament corresponents a l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Bunyola

    Número de registre 271 - Pàgines 2535-2536

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua corresponent a l’any 2022 de l’Ajuntament de Campos

    Número de registre 272 - Pàgines 2537-2538

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa de clavegueram corresponent al segon semestre de l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Deià

    Número de registre 273 - Pàgines 2539-2540

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de les taxes per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua, de clavegueram i de cànon corresponents a l’exercici 2022 de l’Ajuntament d’Esporles

    Número de registre 274 - Pàgines 2541-2542

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua corresponent a l’exercici 2022 de l’Ajuntament d’Estellencs

    Número de registre 275 - Pàgines 2543-2544

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de les taxes per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua, de clavegueram i cànon i del preu públic per la prestació del servei de teleassistència corresponents a l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 276 - Pàgines 2545-2546

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per prestació del servei de subministrament intermunicipal d’aigua potable corresponent a l’any 2022 de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca

    Número de registre 277 - Pàgines 2547-2548

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de les taxes per la prestació dels serveis de recollida de fems, de subministrament d’aigua, de clavegueram i de cànon corresponents a l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Puigpunyent

    Número de registre 278 - Pàgines 2549-2550

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per la prestació del servei de recollida de fems corresponent a l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Fornalutx

    Número de registre 279 - Pàgines 2551-2552

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de les taxes per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua, de clavegueram i cànon corresponents a l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Sa Pobla

    Número de registre 280 - Pàgines 2553-2554

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua i cànon corresponent a l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Sant Joan

    Número de registre 281 - Pàgines 2555-2556

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de la taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de fems i residus sòlids urbans de l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Sóller

    Número de registre 282 - Pàgines 2557-2558

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Exp. 001 de data 14 de gener de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de desembre de 2019, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes, per a l’ any 2019

    Número de registre 342 - Pàgines 2559-2561

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació total de les ajudes, R1 Exp. 431 de data 23 de novembre de 2021, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 343 - Pàgines 2562-2564

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears per la declaració d’abandonament de quatre embarcacions tipus pastera i els seus tres motors procedents del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 293 - Pàgina 2565

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears per la declaració d’abandonament de de dues embarcacions tipus pastera i dos motors procedent del port de Portocolom

    Número de registre 295 - Pàgina 2566

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’una errada en la publicació en la notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears per la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i els seu motor procedents del port de Portocolom

    Número de registre 296 - Pàgina 2567

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears per la declaració d’abandonament de tres embarcacions tipus pastera i els seus dos motors procedents del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 297 - Pàgina 2568

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears per la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 298 - Pàgina 2569

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears per la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 299 - Pàgina 2570

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 de desembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 289 - Pàgina 2571

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de desembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 290 - Pàgina 2572

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 17 de desembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 291 - Pàgina 2573

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu de declaració d’interès general a sòl rústic núm. 2019/00018083W, així com del seu estudi d’impacte ambiental

    Número de registre 173 - Pàgina 2574

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2021/2 (Exp general núm. 2021/1765)

    Número de registre 309 - Pàgina 2575

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci de decret de inici de l’expedient de procediment sancionador LPSC 38/2021

    Número de registre 310 - Pàgina 2576

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació inicial del pressupost general i plantilla de personal per a 2022

    Número de registre 351 - Pàgina 2577

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública modificació de crèdit pressupostari 03-2022, crèdit extraordinari

    Número de registre 352 - Pàgina 2578

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PE20-0001. Aprovació inicial del projecte d’estudi de detall relatiu a terrenys situats al carrer Paradís 30, Sant Agustí

    Número de registre 12964 - Pàgina 2579

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Transmissió de drets funeraris del cementiri municipal de Porreres

    Número de registre 27 - Pàgines 2580-2581

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

   • Exposició pública expedient aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació de la UA-06 PO de Portinatx segons les NNSS de Sant Joan de Labritja – Expt. 1823/2019

    Número de registre 44 - Pàgina 2582

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAREMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA

   • Anunci de tràmit d'audiència en relació a la interposició de recurs de reposició en el marc de la licitació de les obres contemplades al “Projecte de l´emissari terrestre de l´EDAR de Sa Coma”

    Número de registre 333 - Pàgina 2583