Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials d’aprovació de la previsió i fixació de preus de varis dels serveis a concertar durant l’any 2022 per la Direcció Insular d’Infància i Família de l’IMAS

    Número d'edicte 75 - Pàgines 1088-1091

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 20 de desembre de 2021, relatiu al conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i les associacions protectores d'animals de Maó i Ciutadella per la gestió de l'acolliment d'animals domèstics de companyia i la cessió dels espais adients, juntament amb el seu annex (exp. 03131-2020-000007)

    Número d'edicte 73 - Pàgines 1092-1107

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 27 de desembre de 2021, relatiu a l’aprovació de la concessió dels ajuts de la segona convocatòria del programa Menorca, Música i Teatre de l'any 2021 (exp. 1507-2021-000003)

    Número d'edicte 80 - Pàgines 1108-1124

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Resolució de batlia núm. 2022-0015, de 5 de gener de 2022, per la qual s’aprova la modificació de la numeració del carrer del Camí de Ses Barreres i la plaça de la Clastra de Son Tugores (exp. 1456/2019)

    Número d'edicte 70 - Pàgines 1125-1130

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Delegació de funcions de Batlia

    Número d'edicte 78 - Pàgina 1131