Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució del secretari general de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es declara deserta la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari, el lloc de treball cap del Servei de Corporacions Locals (F01140135), adscrit a la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

    Número de registre 66 - Pàgina 1058

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s'estableixen les bosses de personal per la contractació temporal de llarga durada de la Fundació Mallorca Turisme

    Número de registre 50 - Pàgines 1059-1080

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Convocatòria i Bases reguladores del procediment selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/res infantils a l'Ajuntament des Castell

    Número de registre 72 - Pàgines 1081-1087