Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Devolució de garantia definitiva

    Número de registre 12804 - Pàgina 51852

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Informació pública de l'estudi d'impacte ambiental, Projecte d'explotació i Pla de restauració, de l'explotació minera Cas Berris núm. 442, que forma part de les parcel·les 45, 46, 50 i 56 del polígon 35 de Sant Josep de sa Talaia

    Número de registre 12222 - Pàgina 51853

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Informació pública de l’expedient 2021/31367 relatiu a la declaració com a projecte industrial estratègic CICHLO MALLORCA

    Número de registre 12760 - Pàgina 51854

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 511/2020 relativa al projecte de modificat durant el transcurs de les obres d'habitatge unifamiliar aïllat situat al polígon 22, parcel·la 204. TM Santa Eulària des Riu, a zona de policia

    Número de registre 12274 - Pàgina 51855

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Informació pública del procediment per a la declaració d'abandonament de l'embarcació anomenada «APSARA», Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere, Mallorca

    Número de registre 12784 - Pàgina 51856

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la resolució per la qual es declara abandonada l'embarcació anomenada «Tenessee Dancer" a instàncies d’Addaya S.A., port esportiu d’Addaia, Menorca

    Número de registre 12537 - Pàgina 51857

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00016657V

    Número de registre 12483 - Pàgina 51858

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 22 de desembre de 2021, relatiu a l’aprovació inicial del Pressupost general del Consell Insular de Menorca per al 2022 (exp. 0401-2021-1)

    Número de registre 12910 - Pàgina 51859

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Exposició pública acord aprovació inicial de l’expedient per a la posada a disposició a favor de la Conselleria d’educació i Universitat dels terrenys en els que s’ubica l’actual centre educatiu CEIP Rosa dels Vents i dels necessaris per la seva ampliació

    Número de registre 12798 - Pàgina 51860

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació inicial pressupost 2022

    Número de registre 12832 - Pàgines 51861-51868

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Exposició pública aprovació inicial Pressupost General, Plantilla de Personal i Relació de Llocs de Treballs per a l'exercici de 2022 de l'Ajuntament d'Eivissa

    Número de registre 12775 - Pàgina 51869

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació inicial modificació ROM

    Número de registre 12741 - Pàgina 51870

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació inicial pressupost 2022

    Número de registre 12742 - Pàgina 51871

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Instal.lació d'una activitat permanent major dedicada a taller de reparació de vehicles a situar al carrer dels Sastres, 12

    Número de registre 12647 - Pàgina 51872

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de la delimitació de l'àmbit del Pla Especial (P.E) Can Botana del PGOU local

    Número de registre 12772 - Pàgina 51873

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació inicial pressupost municipal any 2022

    Número de registre 12812 - Pàgina 51874

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • ASSOCIACIÓ ALIANÇA MAR BLAVA

   • Modificació dels estatuts de l'Associació Aliança Mar Blava

    Número de registre 12748 - Pàgines 51875-51876

  • LA MENTORIA S. MICROCOOP.

   • Acord de dissolució i liquidació de cooperativa

    Número de registre 12754 - Pàgina 51877