Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Decret 1/2021, de 4 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a l’illa d’Eivissa, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma

    Número d'edicte 11 - Pàgines 96-98

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 4 de gener de 2021, pel qual es ratifiquen els acords resultants de l’Acord del Consell de Govern de 7 d’agost de 2020 i es concreten els conceptes retributius objecte de minoració en l’exercici pressupostari de l’any 2020

    Número d'edicte 14 - Pàgines 99-101

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 4 de gener de 2020, pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que han de vigir a l’illa d'Eivissa, de conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020 i alhora s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 aplicables a aquesta illa

    Número d'edicte 12 - Pàgines 102-103

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 4 de gener de 2021 pel qual es ratifica el punt primer de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d’11 de desembre de 2020 relatiu a la pròrroga de determinades mesures en matèria de recursos humans del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número d'edicte 13 - Pàgina 104

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució de la presidenta de l'IEB de dia 29 de desembre de 2020 de concessió d’ajuts per donar suport a la programació de concerts de música de les Illes Balears a espais d’exhibició de l'arxipèlag mateix per a l’any 2020

    Número d'edicte 13207 - Pàgines 105-107

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució de la presidenta de l'IEB de dia 29 de desembre de 2020 de concessió d’ajuts per donar suport a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears per a l’any 2020

    Número d'edicte 13208 - Pàgines 108-120

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni específic entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per a l’execució del Pla de Millora de la Sostenibilitat i l’Eficiència Urbana

    Número d'edicte 13215 - Pàgines 121-128

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni específic entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a l’execució del Pla de Millora de la Sostenibilitat i l’Eficiència Urbana

    Número d'edicte 13216 - Pàgines 129-136

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni específic entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a l’execució del Pla de Millora de la Sostenibilitat i l’Eficiència Urbana

    Número d'edicte 13217 - Pàgines 137-144

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni específic entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per a l’execució del Pla de Millora de la Sostenibilitat i l’Eficiència Urbana

    Número d'edicte 13218 - Pàgines 145-152

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa en relació amb el Conveni específic entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a l’execució del Pla de Millora de la Sostenibilitat i l’Eficiència Urbana

    Número d'edicte 13219 - Pàgines 153-160

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 24 de novembre de 2020 de baixes d’ajudes econòmiques puntuals i periòdiques a famílies acollidores corresponent al mes de novembre de 2020

    Número d'edicte 13221 - Pàgines 161-162

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 24 de novembre de 2020 de concessió d’ajudes econòmiques, puntuals i periòdiques a famílies acollidores corresponent al mes de novembre de 2020

    Número d'edicte 13222 - Pàgines 163-169

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Carrera profesional horitzontal dels empleats públics de l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre

    Número d'edicte 13230 - Pàgines 170-175

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Modificació Annex IV de les bases reguladores i convocatòria del procediment de concessió directa de subvencions destinades a la concessió de vals de compra per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi de Manacor arrel de la crisi sanitària provocada per la COVID 19

    Número d'edicte 13213 - Pàgines 176-178

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Delegació competències absència senyora Batlessa

    Número d'edicte 13223 - Pàgina 179

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Avocació compentència llicència ocupació

    Número d'edicte 13224 - Pàgina 180

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Suspensió de llicències temporals taxis i prolongació del Pla d’actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme

    Número d'edicte 13225 - Pàgina 181

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació definitiva de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Son Servera

    Número d'edicte 13209 - Pàgines 182-183

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Substitució de Batlia

    Número d'edicte 13214 - Pàgina 184