Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Rector del dia 21 de desembre de 2020 per la qual es nomenen funcionaris de carrera els aspirants aprovats en les proves selectives d’accés al subgrup C2 pel torn lliure, per a l'ingrés a l’escala d’auxiliars de serveis bibliotecaris de cossos específics de biblioteca i arxiu d’aquesta universitat

    Número de registre 12990 - Pàgines 84-85

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de l’Unitat de Hospitalització (UH2M)

    Número de registre 13229 - Pàgina 86

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Bases específiques que regiran la convocatòria per constituir una borsa d’enginyers industrials, com a funcionaris interins de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 1 - Pàgines 87-95