Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Nomenament de personal funcionari de carrera i en pràctiques

    Número de registre 125 - Pàgina 615

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Nomenament de personal funcionari de carrera, categoria Tècnic de gestió Delineant, per concurs Exp. 5838/2023

    Número de registre 148 - Pàgina 616

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Nomenament de personal funcionari de carrera, categoria Auxiliar de biblioteca (Administratiu), concurs. Exp. 6162/2023

    Número de registre 149 - Pàgina 617

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Nomenament de personal funcionari de carrera, categoria Bidell, per concurs, Exp. 6174/2023

    Número de registre 150 - Pàgina 618

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Nomenament de personal funcionari de carrera, categoria Ordenança, per concurs, Exp. 6175/2023

    Número de registre 151 - Pàgina 619

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Nomenament de personal funcionari de carrera, categoria Administratiu/va Informador/a Juvenil, per concurs, referent al procés d'estabilització. Exp. 5837/2023

    Número de registre 157 - Pàgina 620

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Nomenament funcionaris de carrera administració general, Auxiliars administratius del procés selectiu pel sistema excepcional de concurs de mèrits, inclós en el procés d'estabilització de l'ocupació temporal que estableix la Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública

    Número de registre 158 - Pàgina 621

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Nomenament de funcionaris de carrera i l’adjudicació de llocs de treball a les persones aspirants que han superat el procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional a l’escala d'administració general, subescala auxiliar, classe auxiliar administratiu-iva del subgrup C2 de l’Ajuntament de Lloseta

    Número de registre 199 - Pàgines 622-624

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Nomenament de personal funcionari de carrera i adjudicació de llocs de treball a les persones aspirants que han superat el procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional a l’escala d'Administració general, subescala auxiliar, classe auxiliar administratiu/iva del subgrup C2 de l’Ajuntament de Manacor

    Número de registre 122 - Pàgines 625-626

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenament personal funcionari de carrera com a Subaltern/a

    Número de registre 147 - Pàgina 627

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Nomenament de funcionari de carrera

    Número de registre 172 - Pàgina 628

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de personal investigador amb llicenciatura o grau més màster en medicina, psicologia o farmàcia, del grup professional A, per al projecte «Treballs d'assessorament en matèria d'investigació biomèdica» (PSID/ACCIB) Codi d'expedient: 2024-01-NAGAP

    Número de registre 152 - Pàgines 629-635

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es convoca un procediment extraordinari per constituir una borsa única d’ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia local

    Número de registre 173 - Pàgines 636-655

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del 04 de gener de la directora gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa en el servei d’admissió (CCEE)

    Número de registre 134 - Pàgina 656

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del 9 de gener de la directora gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, tres places vacants de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

    Número de registre 194 - Pàgina 657

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del 04 de gener de la directora gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, dues places vacants de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa en el servei de hematologia

    Número de registre 132 - Pàgina 658

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del 04 de gener de la directora gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa en el servei de traumatologia i cirurgia ortopèdica

    Número de registre 135 - Pàgina 659

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del 04 de gener de la directora gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer  per la qual s'adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa a la unitat de cures intensives

    Número de registre 137 - Pàgina 660

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat de Gestió de Mostres (UGM) i estàndards de normalització

    Número de registre 138 - Pàgines 661-662

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer de 8 de gener de 2024 per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a d’infermeria Urgències

    Número de registre 139 - Pàgina 663

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 3 de gener de 2024 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Portocristo de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 183 - Pàgines 664-665

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat de Consultes i Gabinets (AA0B y AA0C)

    Número de registre 136 - Pàgines 666-667

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat de Hospitalització Pediatria (UH1D)

    Número de registre 140 - Pàgines 668-669

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat de Consultes i Gabinets (AA0H)

    Número de registre 133 - Pàgines 670-671

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca per la qual es convoca pel sistema de lliure designació, la provisió del lloc de feina de cap del Servei de Psiquiatria de la plantilla orgànica de l’Hospital Comarcal d’Inca

    Número de registre 155 - Pàgines 672-676

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Nomenar Peó de l'Ajuntament d'Alcúdia, personal laboral fixe, grup de classificació 5

    Número de registre 161 - Pàgina 677

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovar el resultat definitiu del procediment de selecció i la constitució del borsí de peó de brigada

    Número de registre 162 - Pàgina 678

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Constitució borsa de treball AODL

    Número de registre 159 - Pàgines 679-680

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Resolució contractacions laborals corresponents a les convocatòries de Tècnic/a educatiu/a i Pedagog/a de l'Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB)

    Número de registre 198 - Pàgines 681-682

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Bases del concurs oposició per constituir una borsa d’assessors/es lingüístics/ques- bibliotecaris/àries, com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de Felanitx

    Número de registre 174 - Pàgines 683-691

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Aprovació de la llista definitiva de les persones aspirants seleccionades en el concurs-oposició per formar part del borsí, per cobrir amb caràcter d’interinitat places d’Enginyer/a de Camins, Canals i Ports de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 143 - Pàgina 692

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Modificació de resolució per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits de Sociòleg/a com a personal funcionari de carrera

    Número de registre 144 - Pàgina 693

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Modificació de resolució per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits d’Arquitecte com a personal funcionari de carrera

    Número de registre 145 - Pàgina 694

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Resolució per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el concurs excepcional de mèrits d’Administratiu/va com personal laboral

    Número de registre 146 - Pàgina 695

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Resolució de la Gerència del Patronat municipal d’escoles d’infants de Palma, de data 8 de gener de 2024, per la qual es modifica l’annex 3 de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs – oposició per cobrir les places de personal laboral d’aquest Patronat

    Número de registre 195 - Pàgines 696-698

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Adjudicació de places de l'Oferta d'Ocupació Públic de 2022 per a l'estabilització d'ocupació temporal

    Número de registre 164 - Pàgines 699-704