Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis de recollida i tractament de residus urbans

    Número d'edicte 197 - Pàgines 593-596

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació definitiva Pressupost General 2024

    Número d'edicte 123 - Pàgines 597-599

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament de Capdepera per l'exercici 2024

    Número d'edicte 163 - Pàgines 600-603

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

    Número d'edicte 175 - Pàgines 604-610

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei de l’Escorxador municipal de l’Ajuntament de Felanitx (art. 6)

    Número d'edicte 176 - Pàgines 611-612

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Aprovació definitiva del Pressupost 2024 de la Mancomunitat des Raiguer

    Número d'edicte 178 - Pàgines 613-614