Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de Presidència de l’Agència Menorca Talaiòtica núm. 4/2022, relatiu al nomenament dels membres de la Comissió Executiva de l’Agència Menorca Talaiòtica (exp. 03125-2022-2)

    Número de registre 8923 - Pàgines 42610-42611

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de Presidència de l’Agència Menorca Talaiòtica núm. 3/2022, relatiu al nomenament dels membres del Consell Rector de l’Agència Menorca Talaiòtica (exp. 03125-2022-2), amb la corresponent correcció d’errada recollida en el Decret de Presidència núm. 5/2022

    Número de registre 8924 - Pàgines 42612-42613

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de Presidència de l’Agència Menorca Talaiòtica núm. 1/2022, relatiu al nomenament dels membres del Consell Científic de l’Agència Menorca Talaiòtica (exp. 03125-2022-2)

    Número de registre 8925 - Pàgines 42614-42615

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de Presidència de l’Agència Menorca Talaiòtica núm. 2/2022, relatiu al nomenament dels membres del Consell Social de l’Agència Menorca Talaiòtica (exp. 03125-2022-2)

    Número de registre 8926 - Pàgines 42616-42617

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de supervisor/a de la Unitat de Consultes, Gabinet i Hospital de Dia de Pediatria

    Número de registre 8959 - Pàgina 42618

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de supervisor/a de la Unitat de Reanimació

    Número de registre 8960 - Pàgines 42619-42620

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 14 d’octubre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, 3 places de la categoria de Infermer/a Especialista Salut Mental (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 8961 - Pàgines 42621-42630

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Bases específiques reguladores de la convocatòria del procediment selectiu de personal laboral, mitjançant concurs, per a la cobertura de dues places vacants de professor de català de l’Ajuntament d’Alcúdia.

    Número de registre 8885 - Pàgines 42631-42638

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Elecció de Jutge de Pau Substitut

    Número de registre 8947 - Pàgina 42639

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Bases específiques per a la convocatòria d’una plaça de docent de certificat de professionalitat del programa mixto soib ocupació i formació pel sistema de concurs de mèrits i entrevista personal

    Número de registre 8886 - Pàgines 42640-42645

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Llistat provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatoria d'auxiliar administratiu (9) funcionari de carrera

    Número de registre 8896 - Pàgines 42646-42662

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Convocatòria i bases específiques reguladores per a proveir, mitjançant concurs, una borsa de treball d'educadors socials, a la Mancomunitat des Raiguer

    Número de registre 8944 - Pàgines 42663-42673

  • SANTA EULÀRIA DES RIU XXI SA

   • Bases que regiran la convocatòria per proveir el lloc de tècnic auxiliar de manteniment del Palau de Congressos de Eivissa

    Número de registre 8928 - Pàgines 42674-42681