Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 30/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2022 per crèdit extraordinari (CE12/2022) i suplement de crèdit (SUP11/2022)

    Número d'edicte 8887 - Pàgina 42606

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 29/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2022 per crèdit extraordinari (CE11/2022)

    Número d'edicte 8888 - Pàgina 42607

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 06/2022 al Pressupost de l’Ajuntament de 2022

    Número d'edicte 8965 - Pàgina 42608

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Correcció d’errades

    Número d'edicte 8921 - Pàgina 42609