Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de concurs públic per atorgar la concessió administrativa per ocupar i explotar el local destinat a cantina, a la zona de servei del port de Porto Cristo

    Número de registre 2318 - Pàgines 12630-12631

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/04699E relativa al Projecte bàsic. Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar amb piscina, C/de l’Estació 19, TM Sant Llorenç des Cardassar

    Número de registre 1678 - Pàgina 12632

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/04907E relativa al projecte d’Ampliació nau magatzem de carburs metàl·lics, C/Celleters 8, TM Marratxí

    Número de registre 1679 - Pàgina 12633

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 3420/2022 relativa al projecte de Legalització de canvi d’ús de magatzem a habitatge i legalització d’ampliació d’habitatge, polígon 5, parcel·la 180, TM Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 1838 - Pàgina 12634

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació pública de l’expedient 2022/05825E relativa al Projecte bàsic de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina, Avda Picasso 18, TM Palma

    Número de registre 1957 - Pàgina 12635

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE LA MAR I DEL CICLE DE L'AIGUA

   • Informació Pública de l’expedient 2022/02922E relativa al Projecte bàsic d’habitatge unifamiliar i piscina en S’Estanyol, polígon 21, parcel·la 138, TM Santa Eulària des Riu

    Número de registre 10859 - Pàgina 12636

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera procedent del port de Portocolom

    Número de registre 2585 - Pàgina 12637

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i un motor procedents del port de la Colonia de Sant Jordi

    Número de registre 2586 - Pàgina 12638

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears de la declaració d’abandonament de quatre embarcacions procedents del port d’Andratx

    Número de registre 2587 - Pàgina 12639

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de l'aprovació, mitjançant resolució de la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica, Cooperació Municipal i Recursos Humans del Consell Insular d'Eivissa, de 15 de març de 2024, per a l'aprovació de les bases del Concurs Adlib de disseny de moda FUTUR ADLIB Noves Promeses 2024. Número d'identificació de la convocatòria (BDNS). Referència IGAE: 750024

    Número de registre 2598 - Pàgines 12640-12641

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATDELEGACIÓ DEL GOVERN A LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la Delegació del Govern a les Illes Balears per la qual es convoca l'aixecament d'actes prèvies a l'ocupació dels béns i drets afectats per l'expedient expropiatori derivat del projecte "Remodelació del Passeig Marítim del Port de Palma", adjudicat per l'Autoritat Portuària de Balears

    Número de registre 2650 - Pàgines 12642-12643

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació inicial Reglament de funcionament de la Mesa General de Negociació de l'Ajuntament de Bunyola

    Número de registre 2638 - Pàgines 12644-12651

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data de 30 novembre de 2023 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment ordenança de mesures per fomentar i garantir el civisme i la convivència ciutadana en l’espai públic de Deià

    Número de registre 2629 - Pàgina 12652

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data de 30 de gener de 2024 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment l’Ordenança reguladora de la taxa per al mercat setmanal, així com per a la instal·lació de barraques, casetes de venda, espectacles i atraccions situats en la via pública

    Número de registre 2632 - Pàgina 12653

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Acord del Ple ordinari de data de 30 de gener de 2024 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova provisionalment ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries

    Número de registre 2634 - Pàgina 12654

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació inicial de l'Ordenanza municipal de servei de recollida de residus municipals i neteja viària

    Número de registre 2626 - Pàgina 12655

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Exposició pública padró impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 2024

    Número de registre 2567 - Pàgina 12656

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Puigpunyent pel qual s'aprova inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

    Número de registre 2559 - Pàgina 12657

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Retirada vehicles abandonats

    Número de registre 2639 - Pàgines 12658-12667

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Obertura del tràmit d’informació pública en relació amb l’aprovació inicial de l’estudi de detall de l’àrea d’actuació 5.20.a, es Port des Torrent, parròquia de Sant Agustí des Vedrà, de les normes subsidiàries de planejament municipal

    Número de registre 2545 - Pàgina 12668

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per a l’ordenació de volums edificables en la parcel·la situada al carrer Guadalquivir, núm. 49, Puig d’en Valls

    Número de registre 2454 - Pàgina 12669

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per a l’ordenació de volums edificables en la parcel·la situada al carrer Viena, núm. 16, Urbanització Roca Llisa, Jesús

    Número de registre 2455 - Pàgina 12670

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per a l’ordenació de volums edificables en la parcel·la situada al carrer Viena, núm. 12, Urbanització Roca Llisa, Jesús

    Número de registre 2456 - Pàgina 12671

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació inicial de l’Estudi de Detall per a l’ordenació de volums edificables en la parcel·la situada al carrer Viena, núm. 8, Urbanització Roca Llisa, Jesús

    Número de registre 2457 - Pàgina 12672

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Requeriment per a la retirada de vehicles abandonats a la via pública

    Número de registre 2601 - Pàgines 12673-12674

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació del padró fiscal corresponent a l’exercici 2024 de la Taxa de recollida domiciliària de fems del primer semestre

    Número de registre 2602 - Pàgina 12675

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Projecte de reurbanització del passeig Marítim de Cala Millor tram III (Expedient 1607/2020)

    Número de registre 2575 - Pàgina 12676

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

   • Informació pública sobre l’Estudi d’impacte ambiental i actualització del Projecte d’explotació i del Pla de restauració per a l’explotació minera Can Negret (núm. 2169) que forma part dels termes municipals d’Alaró, Binissalem i Lloseta, la zona explotable de la qual forma part de la parcel·la 262 del polígon 3 d’Alaró

    Número de registre 2134 - Pàgina 12677