Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació definitiva modificació ordenança reguladora del sistema especial de pagament de determinats tributs

    Número d'edicte 2557 - Pàgines 15179-15180

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la celebració d'expedients de matrimoni civil

    Número d'edicte 2494 - Pàgines 15181-15182

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització d'espais municipals

    Número d'edicte 2495 - Pàgines 15183-15185

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques i instal·lacions

    Número d'edicte 2497 - Pàgines 15186-15188