Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Rectorat del dia 14 de febrer de 2023 per la qual es nomena un membre del Consell Social de la Universitat, en representació dels professors

    Número de registre 1373 - Pàgina 8150

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del Rectorat del dia 14 de febrer de 2023 per la qual es nomena un membre del Consell Social de la Universitat, en representació dels estudiants

    Número de registre 1374 - Pàgina 8151

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la Direcció Gerència de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual es convoca una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos auxiliar administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa d’Eivissa

    Número de registre 1370 - Pàgines 8152-8166

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d'errors advertits en la resolució del Director Gerent de l'Hospital Universitari Són Llàtzer de 7 de febrer de 2023 per la qual es convoca la provisió, pel procediment de lliure disposició, de dos llocs de treball de Cap de secció del servei d’anestèsia i reanimació

    Número de registre 1411 - Pàgines 8167-8168

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Convocatòria i bases reguladores del concurs per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de secretari/a interventor/a de l'Ajuntament des Migjorn Gran

    Número de registre 1413 - Pàgines 8169-8177

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació i bases reguladores del procediment per la formació d’un borsí de Terapeutes Ocupacionals, personal laboral temporal, de l’Ajuntament de Lloseta

    Número de registre 1394 - Pàgines 8178-8185

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació llista definitiva d'admesos i exclosos del procediment selectiu, per torn lliure, per a la selecció de tres places de subaltern/a de Col·legis i edificis municipals

    Número de registre 1351 - Pàgines 8186-8187

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per cobrir una plaça d’Auxiliar administratiu/va pel sistema de concurs-oposició en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal dut a terme a l'Ajuntament de Sant Joan (exp. 798/2022)

    Número de registre 1378 - Pàgines 8188-8189

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per cobrir tres places d’Auxiliar administratiu/va pel sistema de concurs en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal dut a terme a l'Ajuntament de Sant Joan (exp. 800/2022)

    Número de registre 1379 - Pàgines 8190-8191

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per cobrir una plaça d’Operari/a de manteniment pel sistema de concurs-oposició en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal dut a terme a l'Ajuntament de Sant Joan (exp. 801/2022)

    Número de registre 1389 - Pàgines 8192-8193

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a cobrir una plaça de Tècnic/a Administració General pel sistema de concurs, en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal dut a terme a l'Ajuntament de Sant Joan (exp. 802/2022)

    Número de registre 1390 - Pàgines 8194-8195

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per cobrir quatre places de Personal de neteja, pel sistema de concurs, en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal dut a terme a l'Ajuntament de Sant Joan (exp. 803/2022)

    Número de registre 1391 - Pàgines 8196-8197

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per cobrir una plaça d’Operari/a de manteniment, pel sistema de concurs, en el marc del procés d'estabilització d'ocupació temporal dut a terme a l'Ajuntament de Sant Joan (exp. 804/2022)

    Número de registre 1392 - Pàgines 8198-8199

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificació bases procés selectiu plaça d’enginyer/a tècnic/a, inclosa en el procés d’estabilització

    Número de registre 1352 - Pàgines 8200-8207

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificacio bases procés selectiu plaça de monitor/a activitats esportives, inclosa en el procés d’estabilització

    Número de registre 1353 - Pàgines 8208-8215

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificació bases procés selectiu nou places d’operari/a de neteja, incloses en el procés d’estabilització

    Número de registre 1354 - Pàgines 8216-8223

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificacio bases reguladores proces selectiu plaça d’administratiu/iva de gestió, inclosa en el procés d’estabilització

    Número de registre 1355 - Pàgines 8224-8232

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificacio bases procés selectiu dues places d’auxiliar de gestió administrativa, incloses en el procés d’estabilització

    Número de registre 1356 - Pàgines 8233-8240

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificacio bases procés selectiu d’una plaça de delineant, inclosa en el procés d’estabilització

    Número de registre 1357 - Pàgines 8241-8249

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificació de les bases procés selectiu plaça tècnic/a superior de gestió adminstrativa, inclosa en el procés d’estabilització

    Número de registre 1358 - Pàgines 8250-8259

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificació bases reguladores procés selectiu plaça d’ordenança, inclosa en el procés d’estabilització

    Número de registre 1359 - Pàgines 8260-8268

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificació bases procés selectiu plaça d’ordenança instal·lacions escolars, inclosa en el procés d’estabilització

    Número de registre 1360 - Pàgines 8269-8276

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificacio bases procés selectiu dues places d’operari/a serveis múltiples, incloses en el procés d’estabilització

    Número de registre 1361 - Pàgines 8277-8284

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificació bases procés selectiu plaça d’oficial conductor/a, inclosa en el procés d’estabilització

    Número de registre 1362 - Pàgines 8285-8292

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificació bases procés selectiu plaça de recepcionista instal·lacions esportives, inclosa en el procés d’estabilització

    Número de registre 1363 - Pàgines 8293-8300

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificacio bases procés selectiu dues places d’auxiliar d’atenció ciutadana, incloses en el procés d’estabilitzacio

    Número de registre 1364 - Pàgines 8301-8308

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificació bases procés selectiu plaça de cap d’unitat d’esports, inclosa en el procés d’estabilització

    Número de registre 1365 - Pàgines 8309-8316

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificació bases procés selectiu plaça d’administratiu/iva de gestió, inclosa en el procés d’estabilització

    Número de registre 1366 - Pàgines 8317-8324

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificació bases específiques reguladores procés selectiu d'una plaça de tècnic/a superior de gestió administrativa, inclosa en el procés d'estabilització

    Número de registre 1367 - Pàgines 8325-8332

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificació bases específiques reguladores procés selectiu d’una plaça d’arquitecte/a, inclosa en el procés d’estabilització

    Número de registre 1369 - Pàgines 8333-8340

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificació bases generals reguladores processos selectius personal, corresponents oferta pública estabilització ocupació temporal

    Número de registre 1371 - Pàgines 8341-8363

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Modificacio bases procés selectiu dues places d’auxiliar administratiu/iva, incloses en el procés d’estabilització

    Número de registre 1368 - Pàgines 8364-8372