Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 5/2023 de 20 de febrer pel qual s’aprova el Reglament del funcionament i la composició del Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic

    Número d'edicte 1425 - Pàgines 8076-8083

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 6/2023 de 20 de febrer pel qual es regula el Registre públic de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears

    Número d'edicte 1426 - Pàgines 8084-8094

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 7/2023 de 20 de febrer pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears

    Número d'edicte 1427 - Pàgines 8095-8107

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 8/2023 de 20 de febrer pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Llevant i s'amplien els límits del Parc Natural de la Península de Llevant

    Número d'edicte 1428 - Pàgines 8108-8147

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número d'edicte 1349 - Pàgines 8148-8149