Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i utilitat pública del projecte del parc fotovoltaic Son Mulet de 999 kW ubicat al polígon 19, parcel·la 740 de Llucmajor (RE041/22)

    Número de registre 1302 - Pàgina 8508

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública de la documentació corresponent a la revisió de l’autorització ambiental integrada de la instal·lació de recepció, emmagatzematge i transferència de residus al dic de l’oest de palma, promogut per Sertego Servicios Medioambientales, S.L.U., vista la decisió d’execució de la comissió, de 10 d’agost de 2018, per la qual s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (mtd) en el tractament de residus d'acord a la directiva 2010/75/UE del parlament europeu i del consell

    Número de registre 1404 - Pàgina 8509

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública de la documentació corresponent a la revisió de l’autorització ambiental integrada del centre de recepció, emmagatzematge i transferència de residus a Sant Antoni de Portmany, promogut per SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U, vista la Decisió d’execució de la Comissió, de 10 d’agost de 2018, per la qual s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el tractament de residus d'acord a la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell

    Número de registre 1407 - Pàgina 8510

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de publicació edictal de notificació col·lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines i aparells automàtics de l’exercici 2023

    Número de registre 1311 - Pàgina 8511

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

   • Obertura del termini d’informació pública per a l’establiment d’un nou trànsit Algaida-Randa-Llucmajor

    Número de registre 1402 - Pàgina 8512

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Informació pública relativa al Projecte bàsic d’edifici per escola de vela i al Projecte bàsic d’edifici de marineria, lavabos, magatzem i altres serveis (22/3100)

    Número de registre 1399 - Pàgina 8513

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 162/16 (expedient electrònic núm. 2017/00002033K)

    Número de registre 1146 - Pàgina 8514

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2019/00011975N

    Número de registre 1148 - Pàgina 8515

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2019/00021744Y

    Número de registre 1149 - Pàgina 8516

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00010611C

    Número de registre 1157 - Pàgina 8517

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00021384Y

    Número de registre 1160 - Pàgina 8518

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00004549M

    Número de registre 1162 - Pàgina 8519

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00009244P

    Número de registre 1165 - Pàgina 8520

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00019727R

    Número de registre 1167 - Pàgina 8521

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00019870Y

    Número de registre 1168 - Pàgina 8522

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00025092F

    Número de registre 1169 - Pàgina 8523

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria de subvencions 2023 per a la digitalització de les fitxes catalogràfiques dels objectes que formen part dels museus i col·leccions museogràfiques mitjançant el programa informàtic MuseumPlus

    Número de registre 1275 - Pàgines 8524-8525

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Tràmit d’informació pública relatiu a la proposta d’actualització de la numeració del carrer de Llorenç Rosselló, escultor

    Número de registre 1410 - Pàgina 8526

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Tràmit d’informació pública relatiu a la proposta d’actualització de la numeració del Camí Font de les Artigues i Plaça dels Horts

    Número de registre 1412 - Pàgina 8527

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals

    Número de registre 1393 - Pàgina 8528

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Anunci aprovació inicial modificació puntual de les NNSS de planejament

    Número de registre 1350 - Pàgina 8529

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 02/2023 del Pressupost municipal per a l’exercici 2023

    Número de registre 1347 - Pàgina 8530

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 05/2023 del Pressupost municipal per a l’exercici 2023

    Número de registre 1348 - Pàgina 8531

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Canvi de titularitat de la concessió del nínxol del cementiri municipal d’Estellencs

    Número de registre 1018 - Pàgina 8532

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Expedient aprovació inicial pressupost general 2023

    Número de registre 1405 - Pàgina 8533

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Anunci d’exposició i cobrança

    Número de registre 1387 - Pàgina 8534