Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

   • Llei 2/2023, de 7 de febrer, de l’activitat física i l’esport de les Illes Balears

    Número d'edicte 1059 - Pàgines 6486-6553

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació definitiva pressupost municipal exercici 2023

    Número d'edicte 1092 - Pàgines 6554-6555

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de l’estudi de detall per a la reparcel·lació de les finques al c/ Clavell 7 i 10, c/ Estepa 7 i c/ Dàlies 14, Ses Païsses, TM de Sant Antoni de Portmany

    Número d'edicte 1016 - Pàgines 6556-6557

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana

    Número d'edicte 1025 - Pàgines 6558-6565