Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Aprovació definitiva de la proposta d’ordenació d’un sistema general municipal d’infraestructures o equipaments per a la implementació d’una activitat de recollida municipal de residus al polígon 3 parcel.la 9009, Ses Teules

    Número d'edicte 228 - Pàgina 1142

  • AJUNTAMENT DE CAMPANET

   • Aprovació definitiva modificacions de crèdits del pressupost 2022

    Número d'edicte 157 - Pàgines 1143-1147

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall núm. 4 del PEPCHA

    Número d'edicte 142 - Pàgines 1148-1160

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PA 2019 0004. Aprovació definitiva de la modificació del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) a Son Gual 1

    Número d'edicte 173 - Pàgines 1161-1177

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria General del Ple. Aprovació definitiva del Reglament orgànic del Ple de l'Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 225 - Pàgines 1178-1210

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Secretaria General del Ple. Aprovació definitiva del Reglament orgànic del Govern i de l'Administració de l'Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 226 - Pàgines 1211-1246

  • AJUNTAMENT DE PETRA

   • Aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora de l'estacionament i circulació en àrees de circulació restringida (ACIRE), en el casc urbà de Petra

    Número d'edicte 207 - Pàgines 1247-1249

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit 1/2022

    Número d'edicte 194 - Pàgines 1250-1251

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de guals de l’Ajuntament de Sóller

    Número d'edicte 183 - Pàgines 1252-1258