Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Ordre 31/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria del Programa 3 d’Ajuda per a les Actuacions de Rehabilitació en l’Àmbit de l’Edifici i del Programa 4 d’Ajuda per a les Actuacions de Millora de l’Eficiència Energètica en Habitatges, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència regulat en el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre

    Número d'edicte 10563 - Pàgines 50298-50350

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Ordre 32/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica l'Ordre 19/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge, de 29 de juliol de 2022, per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria del Bo Lloguer Jove, en el marc del Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l'Accés a l'Habitatge 2022-2025

    Número d'edicte 10567 - Pàgines 50351-50352

   • ELI logo
  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATMINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL

   • Reial Decret 994/2022, de 29 de novembre, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'ordenació i gestió del litoral

    Número d'edicte 10455 - Pàgines 50353-50364

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació definitiva del Reglament regulador dels mercats temporals de l’Ajuntament d’Inca

    Número d'edicte 10577 - Pàgines 50365-50382

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de les bases generals de les subvencions de l’Ajuntament de Felanitx

    Número d'edicte 10524 - Pàgines 50383-50409

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Aprovació definitiva modificació pressupostària 19/2022

    Número d'edicte 10466 - Pàgina 50410