Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva de la modificació de la Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

    Número d'edicte 7232 - Pàgines 35264-35266

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació definitiva - Suplement 13/2022

    Número d'edicte 7215 - Pàgina 35267

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva exp. modificació pressupostària SC 04/22 i BA 01/22

    Número d'edicte 7243 - Pàgina 35268

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit extraordinari

    Número d'edicte 7201 - Pàgina 35269

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals

    Número d'edicte 7196 - Pàgines 35270-35274

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Aprovació definitiva de modificació de l´Ordenança fiscal reguladora de l´ ús i dels preus públics de les instal.lacions que gestiona la empresa municipal FITA 2020 S.L.U.

    Número d'edicte 7211 - Pàgina 35275