Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY

   • Resolució nomenament funcionari de carrera: Oficial policia local Vilafranca de Bonany

    Número de registre 5869 - Pàgina 28270

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Resolució de la Batlia núm. 178, de data 8 de juliol de 2022, de l’Ajuntament de Maria de la Salut, per la qual s’aproven les bases i la convocatòria per a la constitució d’una Borsa de Treball per cobrir les possibles vacants en la categoria de peó de Brigada

    Número de registre 5914 - Pàgines 28271-28278

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Resolució de la Batlia núm. 180, de data 8 de juliol de 2022, de l’Ajuntament de Maria de la Salut, per la qual s’aproven les bases i la convocatòria per a la constitució d’una Borsa de Treball per cobrir les possibles vacants en la categoria de peó de Neteja

    Número de registre 5915 - Pàgines 28279-28286